"Mange sier ofte at det er risiko forbundet med å satse på innovasjon. Ja, det er risiko ved å velge foreldet teknologi. Å bygge fremtiden på gårsdagens teknologi kan bli en dyr affære etter hvert. Det er rett og slett risikabelt å la være å ta i bruk innovative løsninger."

Flemming Hegerstrøm

Adm.dir. Hospital IT

AppbaseSmallCalendarListTile.php:130
[ NUMERIC ] [0]