Søk

Meny

Du er her:

Larvik kommune

Varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger

Velferdsteknologi i bolig handler om å kunne bo hjemme lengst mulig og med best mulig bokvalitet. Teknologien skal bidra til en mest mulig selvstendig tilværelse. Dette betyr å kunne greie mer av de daglige gjøremål selv og kunne få økt kontakt med andre, det være seg familie, venner eller naboer.
21.05.2015

Formålet med dialogkonferansen er å informere om kommunens behov og utfordringer knyttet til nye varslingssystemer og samhandling, samt gi informasjon om Leverandørutviklingsprogrammet og den videre gjennomføringen av dialogprosessen. På denne måten ønsker kommunen å få mer klarhet i hva leverandørene kan tilby, samtidig som bedriftene får mulighet til å utvise innovasjon og kreativitet ved å skissere alternative og nye teknologiske løsninger. Dialogkonferansen skal også være en arena der bedrifter kan finne mulige samarbeidspartnere.

Les mer om anskaffelsen med invitasjon og program til dialogkonferanse.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart