Søk

Meny

Du er her:

Avinor

Utvikling av førerløse kjøretøy

Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene.
21.01.2015

Illustrasjon: AvinorAvinor ønsker å utfordre markedet til å utvikle ny og framtidsrettet teknologi innenfor kontroll og styring av maskiner/kjøretøy inne på flyplassområdet.

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet.
Sammen med maskin- og teknologiprodusenter, forskningsmiljø og operativt miljø i Avinor ønsker vi å se på nye mulige løsninger til kontroll og styring av maskinparken.

Les om prosjektet og inivtasjonen til dialogkonferanse 4. mars 2015

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart