Søk

Meny

Du er her:

Omsorgsbygg Oslo KF

Utslippsreduksjon på byggeplasser

Fossilfri byggeplass
Omsorgsbygg Oslo kommune planlegger å innføre krav til utslippsreduksjon på sine byggeplasser. Oppvarming av byggeplasser, drift av anleggsmaskiner og transport av materialer til og fra byggeplass går ofte på fossilt brensel og det stilles i dag liten grad krav til disse utslipp.
18.02.2016

For å kunne komme i gang med dette arbeidet inviterer de nå markedet til dialogkonferanse for å diskutere hvordan komme i gang med dette arbeidet.

Dialogkonferansen retter fokus på varme og tørk av byggeplasser og fossilfri transport og anleggsmaskiner.

I konferansen vil Omsorgsbygg informere om behov, utfordringer og hvordan de ser for seg fremdrift og muligheter. Så ønsker de å få kjennskap hva næringen selv tenker og planlegger, hvilke mulige løsninger som finnes i dag og hva er mulig frem i tid.

Tid: Tirsdag 8. mars, kl. 9 – 12:00 (Lunsj serveres kl. 12)

Sted: Omsorgsbygg, Sommerrogata 1, 0255 Oslo – inngang Inkognitogata – 1 etg 

Påmelding

Veiledende kunngjøring med program

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart