Søk

Meny

Du er her:

Lindås med flere kommuner

Trygghetsskapende teknologi

I Lindås kommune er det flere og flere som har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet i årene som kommer.
20.10.2015

I prosjektbeskrivelsen står det:

Lindås kommune skal anskaffe:

1. Tryggleiksskapande teknologi på digital plattform som koblast opp hos heimebuande. Med heimebuande meinast menneske som bur i privat bustad/ bufellesskap/ omsorgsbustader.

2. Responssenterteneste som berre omfattar teknisk koblingsteneste. Dette betyr at signal frå brukars tryggleiksskapande teknologi går via responssenteret og blir sendt til kommunen som handterar anropet, basert på digital plattform - (opsjon)

3. Fullverdige responssentertenester for mottak, besvaring og delegering av varsler frå tryggleiksskapande teknologi, basert på digital plattform - (opsjon)

Målgruppe: heimebuande.

Vi har fokus på at leverandørane kan medvirke til å utnytte dei nye mogelegheitene digitale løysingar gir, og på den måten sikra at brukarane får gode heilskapelege løysingar og effektive tenester – ut frå sine individuelle behov.

Dialogkonferanse 3. november 2015

Lindås kommune inviterar i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, SAMVEIS og fleire andre kommunar til dialogkonferanse på Clarion Bergen Airport, Flyplassvegen 551, 5869 Bergen.

Les om hele prosjektet, invitasjon til dialogkonferanse og påmelding

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart