Søk

Meny

Du er her:

Asker og Bærum kommune

Trygghetsskapende produkter

Hallogen
Vi er opptatt av at leverandørene bidrar til at kommunen i stand til å utnytte de nye mulighetene digitale løsningene gir.
29.09.2015

Anskaffelsen omfatter responssentertjenester og trygghetsskapende produkter, ikke medisinske tjenester.

I Asker kommune og Bærum kommune er det flere og flere som har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet i årene som kommer. Med bakgrunn i disse demografiske utfordringene, men også samhandlingsreformen, er kommunen innstilt på å satse på langsiktige og innovative løsninger som kan gjøre det mulig at brukere av helse- og omsorgstjenester kan bo hjemme så lenge som ønskelig og mulig. Samtidig kreves det produktivitetsforbedringer og effektivisering. Kommunen må ha nok kvalifisert personell for å utføre kjerneoppgavene innen helse- og omsorgstjenestene. Asker kommune og Bærum kommune må være proaktive for å sette organisasjonen i stand til å håndtere disse utfordringene.

Les om anskaffelsen her

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart