Søk

Meny

Du er her:

Omsorgsbygg KF

Sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Målsetningen er at byggtekniske anlegg i de enkelte eiendommene skal kunne overvåkes og reguleres fra en driftssentral hos OBY. En del av SD-systemets funksjon er å sette grenseverdier og systemet skal regulere anlegget eller generere alarmer når de satte grenseverdier overskrides. OBY har behov for sentralisert styring av SD-anleggene. Vi ser for oss at systemene vil ha sentrale databasekomponenter og lokale komponenter knyttet til byggautomasjon på eiendommene.
12.08.2014

Fag- og utviklingsseksjonen i Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) inviterer i samarbeid med NHO/KS
Regionalt program for leverandørutvikling, til dialogkonferanse med temaene sentral driftskontroll
(SD-anlegg) i eksisterende og nye bygg.

Dialogkonferansen er en del av arbeidet med å etablere en rammeavtale for sentral driftskontroll.
Målet er å komme frem til løsninger som svarer på OBYs behov og utfordringer knyttet til sentral
driftskontroll av byggtekniske installasjoner i eksisterende og nye bygg. Behov og utfordringer vil bli
nærmere presentert på dialogkonferansen. Markedet vil deretter bli invitert til en dialog del 2 hvor
de kan komme med forslag til konkurranse og løsninger.

Les hele om hele prosjektet her inkl. invitasjon til dialogkonferanse.

Aktiviteter i prosjektet:
29.08.2014:
30.08.2014:

 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart