Søk

Meny

Du er her:

Oslo kommune

SD anlegg

Foto: Oslo kommune
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) skal gjennomføre en anskaffelse av et system for sentral driftsovervåking (SD-anlegg) med tilhørende tjenester.
12.10.2015

Status og muligheter

KID har høye ambisjoner hva gjelder miljø og energieffektivisering, profesjonell forvaltning og drift. For det første ligger det et stort potensiale i å optimalisere driften i de eksisterende byggene, både når det gjelder energi- og ressursbruk, vedlikehold m.m. For det andre; ved igangsetting av nye prosjekter har KID en mulighet til å gjøre de riktige grepene tidlig i prosjektene for å sikre optimal drift. 

I KIDs eksisterende bygg har KID ingen gode systemer for helhetlig styring og kontroll av bygningsmassen. De tekniske anleggene er i liten grad integrerte og er gjerne gamle og utdaterte. Dette gjør driften ineffektiv, lite fleksibel og gir uforutsigbare vedlikeholds- og energikostnader. Daglig drift krever fysisk tilstedeværelse på byggene og det er nødvendig med høy kompetanse og spesifikk kjennskap til det enkelte anlegg hos de som drifter.

Styringssystemer på nyere anlegg er av bedre standard, men er i stor grad planlagt og anskaffet enkeltvis uten tanke på behov for sentrale og enhetlige systemer.

I tillegg til å forvalte 35 eksisterende byggene skal KID i løpet av de neste årene igangsette flere nye byggeprosjekter. Dette inkluderer flere ishaller, flerbrukshaller og badeanlegg. Foretaket har et ønske om å komme tidlige i gang med planlegging av tiltak som gjør at driften og investeringene blir kosteffektive.  Mange nye prosjekter er allerede godt inne i prosjekteringsfasen og må integreres med den planlagte anskaffelsen.

Les hele anskaffelsen her

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart