Søk

Meny

Du er her:

Trondheim kommune

Ny oppvekstadministrativ IKT-løsning

Ny oppvekstadministrativ IKT-løsning
Trondheim kommune har store ambisjoner for oppvekstområdet og fornying av IKT-plattform i årene fremover. Et nytt IKT-system skal dekke store deler av administrasjonen knyttet til barnehage, skole og SFO, samt administrasjon rundt spesialpedagogikk.
23.02.2016

Trondheim kommune inviterer til dialogkonferanse 8. mars i Trondheim for å stimulere til bedre løsninger. Det er ønskelig med deltakelse fra leverandører, FoU-miljø og andre kommuner. Leverandører, nye som "gamle", bes spesielt se på spørsmål (RFI) knyttet til dialogen, se utlysing/invitasjon på Doffin: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/140743

For å sikre en god gjennomføring av markedsdialogen er det etablert et samarbeid med Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag (LUP). Prosessen vil i noen grad være bygd opp rundt nasjonal møteplass-konseptet som LUP har utviklet, så det vil derfor bli lagt opp til deltakelse og utveksling mellom flere kommuner som har samme behov for nytt oppvekstadministrativt system.  


 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart