Søk

Meny

Du er her:

Oslo 2022

Ny ishockey arena Jordal Amfi

Oslo 2022 er en etat i Oslo kommune med ansvar for søknads-prosessen overfor IOC i forbindelse med de Olympiske og Paralympiske vinterlekene i 2022. Oslo2022 har lagt til grunn at det skal bygges en ny Ishockey hall på Jordal med tilskuerplass til 6000 personer. Byggeperioden er planlagt til 2017-2019, med forbehold om at statsgarantien kommer på plass i 2014.
01.09.2014

Dette dokument er utarbeidet i et samarbeid mellom NHO/KS Regionalt program for leverandørutvikling, VIF-Ishockey, Norges Idrettsforbund, Norges Ishockeyforbund, Bymiljøetaten og Oslo2022.

1.1      Behov

Oslo2022 ønsker nå å utfordre markedet til å jobbe med innovative løsninger som kan gjøre nye Jordal Amfi til en moderne og fremtidsrettet ishockey hall som skal tilfredsstille minimum Breeam excellent standard. http://ngbc.no/breeam-nor

Vårt formål er å være en pådriver for et utviklingsarbeid som kan føre til at brukernes behov blir dekket og at kommunen får et kostnadseffektivt bygg. For å stimulere til utvikling av teknologi som kan løse behovet som Oslo2022 beskriver ønsker vi å invitere til en dialogkonferanse. En av veiene frem til å få behovet dekket kan være en plan- og design konkurranse hvor entreprenør- og leverandørmarkedet inviteres til å fremme alternative løsningsmodeller for å bygge en spennende ishall i Oslo. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra dialogkonferansen vil Oslo2022 beslutte konkurranseform og veien videre.

Les hele prosjektet her


 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart