Søk

Meny

Du er her:

Omsorgsbygg KF

Lindeberg omsorgssenter, nybygg

Omsorgsbygg er ny partner i Regionalt program for leverandørutvikling - Hovedstadsregionen. Sammen inviterer de leverandørene til dialog når Omsorgsbygg nå skal rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgsenter.
11.08.2014

Omsorgsbygg har fått i oppgave å rive og gjenoppbygge Lindeberg omsorgssenter, da det ikke lenger tilfredsstiller aktuelle krav til funksjoner på sykehjem. Det nye Omsorgssenteret skal være et passivhus-bygg med 144 antall sykehjemsplasser. Målet er at løsningsforslag og produkter som skal utvikles gjennom dialog med markedet. 

Les mer her

Aktiviteter i prosjektet:

19.08.2014:
20.08.2014:

 


 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart