Søk

Meny

Du er her:

Asker kommune

Holmen svømmehall

Holmen svømmehall er en av Askers Kommunes store satsninger på idrettsanlegg. Det er et spesielt stort behov for svømmehall da kommunen måtte rive Bondi svømme - og idrettshall. Halvparten av kommunens innbyggere er medlem i et idrettslag og svømmeklubbens medlemmer har økt med 50 % de siste 10 årene.
30.04.2014

Prosjekt Holmen Svømmehall omfatter bygging av ny svømmehall på Holmen i Asker. Det skal bygges et 25 meters langt basseng med 8 baner, der hver bane har en bredde på 2,5 meter (25mx21m). Hallen skal i tillegg inneholde et terapibasseng på 12.5x12,5, og forøvrig garderober, kantine, trimrom mm. Asker kommunes overordnede målsetning om å være en foregangskommune på miljø og energi er lagt til grunn for arbeidet og legge til grunn for det videre arbeidet i prosjektet. Det lages en miljøstrategi for prosjektet som følges og kontrolleres gjennom hele prosjekteringen og frem til overtakelse og i drift. Det legges vekt på energibesparende tiltak i prosjektet og det er en målsetning at bruke miljøvennlige byggematerialer. Dessuten er det en stram målsetning om redusert avfall i byggeperioden. Det er målsetning at bygget skal tilfredsstille passiv idrettsbygg i hht. NS3701:2012 – Kriterier for
passivhus- og lavenergibygg – Yrkesbygg. Skisseprosjektet gir innledningsvis fastsettelse av kravene til energiforbruk og bygningskropp slik at passiv hus oppnås og danner grunnlag for det videre arbeid i forprosjektet.

Les hele prosjektet her

Aktiviteter i programmet:
15.05.14:
16.05.14:

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart