Søk

Meny

Du er her:

Jernbaneverket

Dronetjenester

Jernbaneverket
Rammeavtale på dronetjenester til observasjon av ras, skred og andre naturhendelser langs Jernbaneverkets infrastruktur.
29.09.2015

Omfang og krav til tilgjengelighet i offentlig transport er konstant økende – stadig flere mennesker benytter offentlig kommunikasjon, noe som setter store krav til raske og effektive korrektive tiltak når uventede hendelser som ras eller skred hindrer trafikkavviklingen.

Rask, nøyaktig og relevant kartlegging fra hendelsesstedet er en av Jernbaneverkets nøkkelfaktorer for å få åpnet ulykkesstedet for trafikk igjen.

Jernbaneverket ønsker å utfordre markedet til å utvikle nye og fremtidsrettede dronetjenester og behandling av billedmaterialet for på kort tid å kunne foreta observasjoner som skal ligge til grunn for å beslutte nødvendige tiltak.

Les hele anskaffelsen her med invitasjon til dialogkonferanse.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart