Søk

Meny

Du er her:

Bergen kommune og Undervisningsbygg

Dørmiljøer

Som byggeiere opplever EFU( Bergen kommune) og UBF (Undervisningsbygg) at tilbehør til dørmiljøer ikke er robuste nok, eller har den nødvendige holdbarhet. Formålet for dette prosjektet er derfor å finne riktige produktløsninger for lås og beslag som kan ta opp nødvendig slakk, slik at det ikke oppstår funksjonsfeil ved automatisk låsing.
11.04.2014

Det søkes dørlukker som tilfredsstiller kravet til universell utforming (UU) om maksimal åpningskraft på 20N i henhold til krav gitt i § 12-15 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) uten bruk av motor.

"Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 20 N."

Lukkekraften skal være justerbar og tilstrekkelig til å ivareta lyd- og brannkrav for forskjellige type dører.

Krav til løsningene

Oppdragsgiver ønsker produkter med en teknologi som gir gode løsninger for byggenes brukere og for driftspersonalet.

Produktene må:

  • Kunne benyttes sammen i ulike dørtyper og dørmiljøer
  • Følge prinsippene til FG-godkjenning
  • Tilfredsstille lovpålagte krav
  • Ivareta alle andre føringer fra EFU (prosjekteringsanvisninger for Bergen kommune) og UBF (FKOK2012)

Prosjekteringsanvisninger for Bergen kommune 2010, mer informasjon finnes her; www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-utbygging.

FKOK er forkortelse for Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune, og UBF stiller krav i henhold til kravspesifikasjonsbøkenes 2012-utgave. Mer informasjon om FKOK og kravspesifikasjonsbøkene finnes her; www.fkok.no.

Les hele prosjektet her

Aktiviteter i prosjektet:
21.05.14:
22.05.14:
22.05.14:
22.05.14:
22.05.14:

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart