Søk

Meny

Du er her:

St. Olavs Hospital og Stavne

Digital Støttespiller

St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid og Kompetanse KF inviterer til dialogkonferanse 14. mai for utvikling av digitalt hjelpemiddel i rehabilitering av rusavhengige.
30.04.2014

Oppdragsgiverne har hatt et samarbeidsprosjekt med InnoMed for utvikling av tidlig løsning, og henvender seg nå ut i markedet til interesserte leverandører for bistand til ferdigutvikling av løsning slik at brukere og hjelpemiddel-apparatet kan ta den i bruk. Hjelpemiddelet, kalt "støttespilleren", kan være egnet som App, med ev tilhørende nett-sted, med god brukervennlighet og lett tilgjengelighet. 

Les om prosjektet her
Aktiviteter i prosjektet:
14.05.14:
15.05.14:
 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart