Søk

Meny

Du er her:

Uninett

Digital eksamen for UH-sektoren

UNINETT har etablert et nasjonalt prosjekt som har til formål å sikre at studentene skal få tilgang til digital eksamen, og at hele arbeidsflyten for digital eksamensavvikling digitaliseres. Dette skal gjøres i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene i UH-sektoren. Erfaringer gjort i utviklingsfasen vil danne grunnlag for kravspesifikasjonen i konkurransegrunnlaget.
05.06.2014

UNINETT AS eies av Kunnskapsdepartementet og utvikler og driver det norske Forskningsnettet, som forbinder mer enn 200 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner med over 300 000 brukere, og knytter dem opp mot internasjonale forskningsnett. I tillegg til leveranse av nettinfrastruktur leverer også selskapet produksjonstjenester og egne testnett med eksperimentelle tjenester. UNINETT organiserer også felles avtaler og innkjøp for UH-sektoren. Selskapet samarbeider med institusjonene i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) for å tilby en best mulig infrastruktur og fellestjenester, noe som gir både store og små institusjoner tilgang til samme verktøy for styring av sin virksomhet. Eksempel på slike tjenester er innenfor økonomi og administrasjon (lønn, regnskap, bestilling mm), forskning og undervisning (forelesingsopptak, plagiatkontroll mm), FEIDE samt utarbeidelse av rammeavtaler innenfor IKT-området. Selskapet er morselskap i UNINETT-konsernet som består av døtrene UNINETT Sigma, som administrerer den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge (tungregning og datalagring) samt UNINETT Norid som er den nasjonale registreringsenheten for «.no»-domenet.

Les hele pilotprosjektet her

Aktiviteter i prosjektet:
23.06.14:

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart