Søk

Meny

Du er her:

Hvem er vi

Programmet er en pådriver og fasilitator for å øke stat og kommunes evne til å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser.
23.12.2015

NHO, KS og DIFI er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et lite sekretariat. Det er regionale kontakter ved flere av NHO og KS sine regionskontor.

Siden starten i 2010 har programmet gjennomført 40 pilotprosjekter og utviklet en metode for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2019 skal programmet innarbeide innovative offentlige anskaffelser som normal praksis i stat og kommune.

Tre grunnleggende forutsetninger har gjort at programmet har kunnet skape disse resultatene. Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet. Programmet har fått lov til å løpe i front og vise vei. Alt har vært basert på konkrete innkjøp som stat og kommune uansett skulle gjennomføre.

Dette har gitt innovasjoner hos næringslivet, som har bidratt til å modernisere stat og kommune.

Dette er våre partnere

 • NHO
 • KS
 • DIFI
 • Innovasjon Norge
 • Forskningsrådet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartmentet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Statsbygg
 • Forsvarsbygg
 • Statens Vegvesen
 • NAV
 • Jernbaneverket
 • Avinor
 • Skatteetaten
 • Helse Sør-Øst
 • Helsedirektoratet
 • Oslo kommune
 • Bergen kommune
 • Stavanger kommune
 • Kristiansand kommune

 

 

Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape innovasjon, og er et supplement til Difi og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.

Målgruppen er stat, kommuner, leverandører og bransjeforeninger, i tillegg til aktører som skal fremme innovasjon, samt utviklings-/FoU-aktører.

Kalender for partnerskapet

 

Programmet ble etablert i 2010 med mål om å øke kunnskapen om og gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser. Resultatet i 2014 etter 40 pilotprosjekter viser gevinster for både innkjøpere og leverandører. Samtidig viser erfaringer og tilbakemeldinger at det fortsatt er behov for en fasilitator og spydspiss innen dette området. Les sluttevalueringen.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart