Søk

Meny

Du er her:

Hva gjør vi

Ingenting skaper innovasjon mer effektivt enn «innovative offentlige anskaffelser». Vi skal «dytte på» slik at stat og kommune bruker det så ofte som mulig.
22.12.2015

Leverandørutviklingsprogrammet har fire tydelige roller. Vi skal være:

1. Pådriver overfor stat, kommuner og næringsliv

Vi skal bidra til at de største statlige virksomhetene og ledende kommuner gjør anskaffelser som skaper innovasjon
Mål: Skape gode forbilder og øke hastigheten på utrullingen

2. Fasilitator for å gjennomføre og synliggjøre innovative anskaffelser

Vi bistår i anskaffelser som er spesielt egnet som gode eksempler.
Mål: Skape gode eksempler og inspirere/motivere andre

3. Skaper av nasjonale initiativ

Vi tar tak i områder hvor hele nasjonen trenger innovative løsninger. Noen går foran, flere henger seg på og så ruller vi ut prosessene i hele landet.
Mål: Øke hastigheten på erfaringsutveksling, samhandling og utrullingen i Norge 

4. Formidler av kunnskap - motivere og inspirere

Gjøre flere kjent med mulighetene i innovative offentlige anskaffelser ved å vise eksempler, resultater og effekter. Vi bruker et bredt spekter av kanaler som web, media, debattinnlegg, kronikker, workshops, seminarer og konferanser.
Mål: Synliggjøre resultater og effekter, motivere og inspirere

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart