Søk

Meny

Du er her:

Det grønne skifte

IOA i kommende byggeprosjekter

En innovativ offentlig anskaffelsesprosess (IOA) er en anskaffelse som i større grad enn tradisjonelle anskaffelser tar i bruk dialog mellom kunde og leverandør i anskaffelsens behovs- og planleggingsfase.
12.11.2015

Innen bygg er det et særlig potensial å bruke innovative offentlige anskaffelser som virkemiddel for utvikling av nye klima og miljøvennlige løsninger. Her er bærekraftige byggeprosjekter med fokus på klima, miljø og energibruk sentralt.

Kompetanseprogrammet har etablert et samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling som fasiliterer innovative offentlige anskaffelsesprosesser. I dette samarbeidet legges det opp til strukturerte prosesser for anskaffelsene og byggeprosjektene.

Se invitasjon og påmeldingsinfo.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart