Søk

Meny

Du er her:

 • Omsorgsbygg for demente

  Halden kommune med følgekommuner

  Omsorgsbygg med fokus på demente

  Leverandørutviklingsprogrammet er i gang med å planlegge et nasjonalt innovasjonsløft med utgangspunkt i Halden kommune som skal i gang med bygging av Bergheim demenssenter / omsorgssenter.

 • Foto Siv Dolmen

  Workshop

  Markedsdialogen må videreutvikles

  Leverandører av teknologi til helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunene vil komme nærmere sluttbruker for å se hvordan deres teknologi kan dekke behovene. Det betyr at dialogen med markedet før anbudskonkurransen starter, må utvikles videre. Det var blant innspillene som kom ut av en bedrifts–workshop nylig.

 • Statens hus i Trondheim

  Trondheim kommune

  Gevinster med e-lås et innovasjonsløft

  7. april møtes 12 kommuner i Trondheim til en workshop for å utveksle erfaringer og gevinster ved bruk av e-lås i kommunal helse og omsorgstjeneste. Det er anbefalt fra det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet at kommuner satser på dette.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart