Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Innovativ anskaffelse gav bedre inneklima

Undervisningsbygg

Innovativ anskaffelse gav bedre inneklima

Nestleder i elevrådet Hana og leder Kian holdt en flott tale der de takket for bedre luft
Fredag 4.november var byråd Geir Lippestad invitert til Trosterud skole for offisiell åpning av det nye ventilasjonsanlegget på skolen. - Innovasjon handler om å finne opp nye ting, sa Lippestad i sin åpningstale. Elever og lærere kan nå jobbe i frisk luft takket være en innovativ anskaffelse. Undervisningsbygg gikk i dialog med markedet og har i høst testet ut en ny løsning som er billigere og raskere.
05.11.2016

Elever og lærere sto oppstilt skolegården når byråd Geir Lippestad ankom skolen. Han gratulerte skolen med det nye ventilasjonsanlegget og fortalte hvordan Undervisningsbygg hadde jobbet annerledes for å gi elever og lærere på Trosterud skole et bedre inneklima. 

Fra åpningen av det nye ventilasjonsanlegget på Trosterud skole. Fra venste: adm.dir Gigmor H. Hansen i Undervisningsbygg, adm.dir Knut Gaaserud i Caverion, prosjektleder Tina Sølvberg i Nasjonalt program for leverandørutvikling, seksjonsleder Magne Skår i Undervisningsbygg, og byråd Geir Lippestad

Etter den formelle åpningen ble vi invitert inn i et klasserom for å se det nye ventilasjonsanlegget. Løsningen fra selskapet Caverion A/S, Klimatak, kan installeres uten omfattende ombygging. Selskapet installerer det nye ventilasjonsanlegget i to klasserom om gangen, mens elevene undervises på naturfagsalen og musikkrommet i mellomtiden. Besparelsene ved at man ikke trenger erstattingslokaler, og transport til og fra, beløper seg til mellom 10-12 millioner på Trosterud skole alene.

Gevinstanalyse - ventilasjon i skolebygg

Byggingen av sentralanlegget med luftetårn, og seks klasserom, ble unnagjort mens elevene hadde sommerferie. De resterende 12 klasserommene ble sluttført i løpet av høsten og før den planlagte fristen.

Undervisningsbygg tester også ut løsningen fra Systemair A/S på en annen skole. Systemair A/S var den andre vinneren i den innovative anskaffelsen, og deres innovative løsning utvider kapasiteten i eksisterende lufteanlegg slik at man når dagens krav til luftkvalitet. 

Både byråden, rektor og elever har god grunn til å smile over resultatet av prosjektet; frisk luft i klasserommene på rekordtid.

Byråd Geir Lippestad og rektor Henriette Randsborg med fire glade elever

Administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor H. Hansen, takket Trosterud skole, Caverion, Nasjonalt program for leverandørutvikling og de to prosjektlederne fra Undervisningsbygg for et godt samarbeid. God planlegging i forkant var avgjørende for at elevene kunne gå på skolen samtidig som arbeidet pågikk.

Administrerende direktør i Undervisningsbygg Rigmor H. Hansen

Seksjonsleder Magne Skår i Underviningsbygg har erfaring fra tidligere innovative anskaffelser og planer om nye. - Vi kunne nok kjørt en innovative anskaffelsen uten bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, men kommer nok til å be om bistand også ved den neste. Samarbeidet med programmet, og NHO, gir oss tyngde og en bedre inngang til leverandørmarkedet, sier Magne Skår. 

Seksjonsleder Magne Skår i Undervisningsbygg og rektor Henriette Randsborg ved Trosterud skole

Administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion A/S (under) fullroser prosjektet og samarbeidet med de involverte. - Som leverandør ønsker vi flere slike prosjekter velkommer, sier Knut Gaaserud her i samtale med Tina Sølvberg som er ansvarlig for den spesielle satsningen på Klima og Miljø i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Administrerende direktør Knut Gaaserud i Caverion A/S i samtale med med Tina Sølvberg i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Prosjektleder Gørill Horrigmoe (ikke tilstede) har fasilitert den innovative anskaffelsen fra programmets side siden starten i 2014: - innovative anskaffelser handler om å gå i dialog med leverandørene før anskaffelsen. I dette tilfellet avslørte dialogen at ønsket løsning ikke eksisterte i markedet, og det ble utlyst en plan og designkonkurranse der Caverion A/S og Systemair A/S vant. Det er resultatene fra denne konkurransen og den påfølgende utprøvingen vi nå ser resultatene av, sier Gørill Horrigmoe som benytter anledningen til å gratulerer Trosterud skole, Undervisningsbygg og Caverion med dagen.

Les mer om prosjektet

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart