Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Trondheim, Oslo, Bærum, Asker, Kristiansand og Stavanger kommuner, samt KS og Bufdir

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet

Fremtidens digitale løsninger for barnevernet (Foto: Siv Dolmen)
Trondheim, Oslo, Bærum, Asker, Kristiansand og Stavanger kommuner, samt KS (Kommunenes organisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) inviterer i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet til dialogkonferanse 8. februar i Oslo for å starte dialogen rundt nye konsepter for digitale løsninger til barneverntjenesten i kommuner og stat.
20.01.2017

Det er ønskelig at markedet/leverandørene blir involvert tidlig i konseptutviklingen, og arbeidet vil påvirke hva som blir etterspurt fra kommuner av digitale løsninger i barnevernstjenesten i årene som kommer. Målet med konseptfasen er å lage et grunnlag for å kunne utvikle nye og bedre digitale løsninger slik at barnevernet kan levere tjenester av høyere kvalitet som er mer forsvarlige og mer effektive enn i dag. Dette inkluderer også at barnevernet kan styre, lede og rapportere arbeidet på en bedre og mer effektiv måte og at informasjonsutvekslingen mellom ulike parter (kommunalt barnevern, statlig barnevern, offentlige og private samarbeidspartnere osv.) blir sikrere og mer effektiv. Behovet for bedre digitale løsninger i barneverntjenesten er nasjonal, og det vil bli lagt opp til kunnskapsspredning med resten av kommunal sektor. Det forventes at arbeidet i dette prosjektet får betydning for fremtidens etterspørselen etter bedre løsninger for barnevernstjenesten i hele landet.

Her kan du laste ned invitasjonen til dialogkonferansen

Se utlysningen på Doffin.no

 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart