Søk

Meny

Du er her:

Bergen kommune

Programmet kom i grevens tid

Birgitte Gullestad, innkjøpssjef i Bergen kommune
Leverandørutviklingsprogrammet ble etablert i grevens tid, mener innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune.
10.03.2016

«Etterspørselen etter kunnskap om innovative prosesser var stor og ingen andre tok ballen» sier hun.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en viktig pådriver for å skape innovasjon i kommune-Norge. Bergen kommune har vært en av foregangskommunene.

Gullestad understreker at de har hatt god nytte av metodikken for smartere innkjøp. «For oss er hverdagsinnovasjonen det aller viktigste. Vi bruker deler av metoden i vårt arbeid hver dag», sier hun.

Informasjon er viktig

Bergen kommune har vært med i Leverandørutviklingsprogrammet helt fra starten.

«Når byrådet programfester innovasjon i den politiske plattformen blir det førende for hvordan kommunens ansatte jobber og tenker. Da trenger de 17 000 ansatte god informasjon om hva dette betyr», sier innkjøpssjef Birgitte Gullestad.

Ordet innovasjon kan nemlig skape frykt hos noen. Betyr det at robotene skal ta over? Blir jeg overflødig?

«Det handler om å endre arbeidsvaner, tenke nytt og ha mer åpne prosesser», sier Gullestad.

Forankret i ledelsen

Gullestad ser hvor viktig det er at metoden er forankret i ledelsen. Byrådet i Bergen har programfestet innovasjon i sin byrådserklæring. Det siver nedover i organisasjonen.

«Ledelsen i kommunale selskap og virksomheter er viktige brikker for å få til innovasjon og innovative anskaffelser. Derfor stiller vi krav til at selskapene skal benytte metodikken for innovative anskaffelser, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein.

Stille riktige spørsmål

«Vi ser at det er viktig med prosesser der vi som innkjøpere stiller åpne spørsmål og utarbeider gode funksjonskrav for å få tilbudt de beste løsningene», sier Birgitte Gullestad

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart