Søk

Meny

Du er her:

 • Kom i posisjon

  Leverandører har ofte de nye, smarte, innovative løsningene som kan modernisere og effektivisere offentlig sektor. Men det er ikke alltid offentlige innkjøpere spør etter dem. Derfor blir dialogen så viktig.

 • Leverandørdialog

  Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 430 milliarder kroner i året, nesten uten å tenke nytt. Leverandørdialog kan bidra til offentlig modernisering og privat innovasjon – samtidig.

 • I januar 2013 ble Nærenergi premiert med 100.000 kroner for sin oppgraderingsløsning.

  Nærenergi

  Bygger med gråten i halsen

  - Vi bygger gammeldagse gass-anlegg med gråten i halsen. Vi bygger det fordi de offentlige kundene forlanger det. Tenk hva det offentlige kunne vunnet med flere innovative anskaffelser!

 • Foto Siv Dolmen

  Workshop

  Markedsdialogen må videreutvikles

  Leverandører av teknologi til helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunene vil komme nærmere sluttbruker for å se hvordan deres teknologi kan dekke behovene. Det betyr at dialogen med markedet før anbudskonkurransen starter, må utvikles videre. Det var blant innspillene som kom ut av en bedrifts–workshop nylig.

 • Administrerende direktør Trond Furenes i F5 IT

  F5 IT

  Innovativ anskaffelse skapte vekstrakett

  Fra 17 til 60 ansatte på tre år. En innovativ anskaffelse fra Stavanger kommune startet rakettveksten hos IT-bedriften F5 IT i Stavanger. Næringsutvikling er en viktig faktor når Leverandørutviklingsprogrammet fasiliterer en slik prosess.

 • "Vi vil gi ros til Bærum kommune for at de gjennomførte en dialogrunde med markedet før konkurransen og brukte aktivt leverandørene i problemløsingen. Innspillene ble løftet inn i kravspesifikasjonen. Vi var ikke best på pris, men  på kompetanse, logistikkløsning og brukergrensesnitt." Anskaffelse: Smart mat
   

  Vegard Vik

  Økonomisjef Kolonial.no

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart