Søk

Meny

Du er her:

Leverandørdialog

I 2013 kom 100% av omsetningen fra oljesektoren, nå kommer 80% av inntektene fra kommunal sektor.
Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 430 milliarder kroner i året, nesten uten å tenke nytt. Leverandørdialog kan bidra til offentlig modernisering og privat innovasjon – samtidig.
29.09.2015

«Innovative offentlige anskaffelser» er en vinn-vinn-løsning hvor offentlig sektor kjøper varer og tjenester som både leder til innovasjon hos innkjøper og hos de private leverandørene.

Ingenting slår «Innovative offentlige anskaffelser» som virkemiddel når det gjelder å skape innovasjon blant leverandørene. En rapport fra Menon viser at det skapes 6 ganger mer innovasjon når offentlige innkjøpere stiller krav om innovasjon – enn når de ikke gjør det.

I følge flere rapporter har Norge et akutt behov for å øke produktiviteten i næringslivet og skape nye vekstnæringer. Samtidig mener mange at offentlig sektor må bli mer effektiv slik at borgerne får mest mulig utdanning, samferdsel, helse og andre ytelser igjen for pengene. Omstillingen i norsk næringsliv kan hjelpes frem av en offentlig sektor som opptrer som krevende kunde og etterspør nye løsninger på viktige samfunnsoppgaver.

Hva betyr dette for leverandørene?

Nå tilrettelegges det for at offentlige anskaffelser skal bli enklere å gjennomføre, og at anskaffelsene skal bli brukt på en ny og aktiv måte i fornyings- og innovasjonsarbeidet. Dette åpner for en helt ny kunderelasjon enn tidligere, leverandøren kan gjennom flere ulike aktiviteter være i dialog med kunden om den fremtidige anskaffelsen.

Leverandørene vil inviteres til ulike dialogaktiviteter der de blir bedt om å komme med innspill på hva som er mulig / hvordan kan kundens behov løses. Innspillene skal være på et overordnet/funksjonelt nivå. Leverandørenes innspill er viktig for at kunden skal kunne utarbeide gode konkurranser.

I noen av disse dialogaktiviteten møter flere leverandører og i andre aktiviteter møter hver leverandør kunden alene. Alt dette skjer før kunden skriver konkurransegrunnlaget.

 

 

For leverandørene:

  • Nye markedsmuligheter
  • Nye møteplasser
  • Økt mulighet for å komme i posisjon

 

Tilbud steg for steg

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart