Søk

Meny

Ledelse

Det er ledelse i stat og kommuner som avgjør hvor raskt deres organisasjoner klarer å ta i bruk innkjøpsprosesser som skaper innovasjon og moderniserer offentlig sektor.
29.09.2015

Nasjonale, regionale og lokale utfordringer må løses spesielt innen fagområdene helse/omsorg, klima/miljø og IKT/digitalisering. Det trengs nye løsninger og et marked som kan levere dem. En ansvarsbevisst og våken leder i stat og kommune ser behovet og søker å løse det ved å ta i bruk leverandørmarkedets kunnskap gjennom tidlig dialog.

Noen toppledere har allerede lykkes. De bruker innovative offentlige anskaffelser som et strategisk verktøy for å fornye offentlig sektor, samtidig som næringslivet stimuleres til å innovere og tenke nye løsninger.

Frykten for å ta risiko og for å gjøre feil bremser ofte satsingen på nye løsninger. Mangel på kunnskap om innovative anskaffelser er en barriere.

Utfordringene i dag er:

  • Svakt fokus og forankring fra ledelsen side. Kun 5% av kommunene og 10% av statlige virksomheter har prøvd denne anskaffelsesmetoden

  • Begrenset kunnskap om innovative offentlige anskaffelser i innkjøps- og fagmiljøene

  • Frykt for å ta risiko og for å gjøre feil. "Det tryggeste er å gjøre som man alltid har gjort"…

  • Manglende samordning og koordinering internt i egen virksomhet og utad mot andre i samme situasjon

Satsingen må forankres i hele organisasjonen og implementeres i overordnet strategi (virksomhetsstrategi) og anskaffelsesstrategi med mål for ledere og avdelinger. I Oslo kommune er anskaffelser blitt en del av en leders måloppnåelse.

Med økt kunnskap om anskaffelser følger erkjennelse av de muligheter som ligger i innovative anskaffelser. Økt kunnskap gir også trygghet for den som vil satse på utvikling i samspill med markedets kompetanse.

Start jakten etter fremtidsrettede løsninger på påtrengende behov før det er for sent.

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart