Søk

Meny

Du er her:

Kom i posisjon

Leverandører har ofte de nye, smarte, innovative løsningene som kan modernisere og effektivisere offentlig sektor. Men det er ikke alltid offentlige innkjøpere spør etter dem. Derfor blir dialogen så viktig.
29.09.2015

Dialogbaserte anskaffelser er på vei. Hovedpoenget er å skape en god dialog mellom innkjøpere og mulige leverandører før anbudsdokumentene skrives. I dialogen beskriver offentlige virksomheter sine behov for å fornye, forbedre og forenkle både egen drift og det de skal levere til oss innbyggere. Leverandørene svarer med nye ideer og innovative løsninger.

Kom i posisjon - delta når kunden inviterer til dialogkonferanser og en-til-en møter.

Innovative offentlige anskaffelser består av noen få, enkle grep. Alt er transparent og lovlig. En offentlig virksomheten identifiserer hvilke utfordringer som skal løses. Så innbys markedsaktørene til dialog gjennom en åpen invitasjon, f.eks. til en konferanse. Her kan leverandørene komme med innspill til hva som er mulig/hvordan kundens behov kan løses – før kravspesifikasjonen skrives. Mange leverandører har savnet den muligheten.

Ofte følger det offentlige innkjøpsteamet opp med en–til–en–møte med leverandører som ønsker det. Når det kommer en slik invitasjon, dreier det seg gjerne om innspill på overordnet/funksjonelt nivå. Det er ikke forretningshemmeligheter det jaktes på, men på å skaffe seg oversikt over hva markedet kan tilby.

Du som leverandør får mulighet til å sette deg inn i kundens behov og kan komme med dine tilbakemeldinger.

På grunnlag av innspill fra markedet og egen kunnskap kan det offentlige innkjøpsteamet lage en kravspesifikasjon basert på utfordringen som skal løses, ikke ut fra detaljert beskrivelse av løsningen.

 

Konkurransefortrinn:

Unik mulighet til å få innsikt i kundens behov

Åpne for egne løsninger

Økt mulighet for å påvirke kommende konkurranse

Levere treffsikre løsninger

Vite hvem du konkurrerer med

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart