Søk

Meny

Du er her:

Innkjøper

Innkjøp er mer enn å kjøpe inn varer og tjenester. Strategiske innkjøp gir bedre tjenester for innbyggerne, en mer effektiv offentlig sektor, lavere kostnader og nye arbeidsplasser.
29.09.2015

Vi er nødt til å utvikle nye offentlige løsninger både innenfor klima/miljø, helse/omsorg og IKT/digitalisering for å nevne noen områder. Ved å mobilisere innkjøpsmakten kan offentlig sektor drive fram den innovasjonen som trengs hos leverandører for å utvikle de nye løsningene.

Innovative offentlige anskaffelser har de siste tiårene bidratt til at mennesker har landet på månen, det har gitt oss internett og kreftmedisiner, ny velferdsteknologi og nye IKT-løsninger. Dette fortsetter. Offentlige anskaffelser kan vise seg å være det mest effektive verktøyet vi har for modernisering av offentlig sektor.

En viktig del av innovative anskaffelser er å ha dialog med markedet. Gjennom noen få og enkle grep, og alt er transparent og lovlig:

Vurdere behov
Den offentlig virksomheten identifiserer hvilke utfordringer som skal løses.

Planlegge og organisere
Prosessen må forankres i ledelsen. Brukere og fagmiljøer involveres for å definere behov.

Dialog med markedet
Så innbys markedsaktørene til dialog gjennom en åpen invitasjon, f.eks. til en konferanse. Det kan være fornuftig å følge opp med en–til–en–møte med enkeltaktører som ønsker det. På grunnlag av innspill fra markedet og egen kunnskap lages så en funksjonell kravspesifikasjon basert på utfordringen som skal løses, ikke ut fra detaljert beskrivelse av løsningen.

Leverandørene må nå bruke sin kompetanse til å utvikle noe som er skreddersydd til behovet – enten på egen hånd eller sammen med andre.

Dermed ser nye produkter og tjenester dagens lys. De kan vise seg å være fristende for flere kunder. På denne måten utvikles ikke bare nye produkter, men også bedrifter. Det kan gi dem økt konkurransekraft, og det betyr arbeidsplasser. Med andre ord en samfunnsmessig nytte langt ut over den konkrete anskaffelsen.

Vil du vite mer eller trenger bistand ved gjennomføring, ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart