Søk

Meny

Du er her:

Om nasjonale innovasjonsløft

Nasjonale innovasjonsløft
Nasjonale møteplasser for smartere innkjøp er en kraftsamling hvor offentlig sektor skal akselerere utviklingstempoet innen områdene helse/omsorg, klima/miljø og digitalisering.
29.09.2015

Innenfor hvert av disse områdene går det allerede mange utviklingsløp. Ved å lage felles møteplasser, kan vi øke utviklingstempoet ytterligere.

Formålet med møteplasskonseptet er å bruke nasjonale utfordringer til å utvikle nasjonale markeder for nye løsninger gjennom å bruke offentlige anskaffelser som virkemiddel.

Med utgangspunkt i planlagte og fremtidige anskaffelser kan de nasjonale møteplassene tilrettelegge for samarbeid og læring aktørene imellom. Slik kan de utnytte ressursene bedre og komme raskere til målet.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart