Søk

Meny

Du er her:

Møre og Romsdal

Velferdsteknologi rulles ut

12 kommuner i Møre og Romsdal inviterer til dialog
12 kommuner i Møre og Romsdal ønsker dialog med markedet om helhetlige velferdsteknologiske løsninger.
29.08.2016

Kommunene inviterer til dialogkonferanse, innovasjons-workshops og leverandørtorg den 13. september i Ålesund rådhus. 

De ønsker at så mange leverandører som mulig kommer slik at de kan bli kjent med løsninger som finnes. 

I tillegg utfordrer kommunene problemstillinger knyttet til kontinuerlig produktutvikling, integrering og brukervennlighet i 2 parallelle workshops hvor kommuner og leverandører skal jobbe sammen.

Dialogkonferansen er åpen også for andre kommuner som ønsker å komme i kontakt med markedet. Dette blir en stor møteplass!

Se utlysing og program for dagen her. Påmelding senest 10. september til tone.kirkhorn@alesund.kommune.no

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart