Søk

Meny

Du er her:

Helse Sør-Øst

Toppledermøte for innovative oppdrag

Karverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS
Nye oppdrag for et bredt spekter av bransjer ventes de neste fire–fem årene, blant annet et gigantsykehus i Drammen. Nasjonalt program for leverandørutvikling legger til rette for innovative anskaffelser, markedskontakt og raskest mulig konkurranser.
27.11.2015

I Drammen skal det bygges nytt sykehus, Vestre Viken. Det skal etter planen stå ferdig i 2022, og er kostnadsberegnet til om lag åtte milliarder kroner. Her er det fristende oppdrag i mengder, og mulighetene for innovasjon er tallrike.

– Med Helse Sør–Øst på laget tok vi tidlig kontakt med prosjektorganisasjonen. Målet var først å fasilitere et toppledermøte mellom prosjektorganisasjonen og landsforeningene, forteller Gørill Horrigmoe, prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Samtidig meldte Tønsbergprosjektet også sin interesse og ble koblet på samme møte.

Toppledermøte
Her møtte representanter for de to prosjektene flere landsforeninger; Abelia, BNL, Norsk Teknologi, NHO Service og Norsk Industri. Formålet var at foreningene skulle bidra med innspill på fagområder som er fremtidsrettet og verd å vurdere i den videre prosessen når morgendagens sykehus skal bygges.

– Et viktig poeng var å øke kunnskapen om hvordan en offentlig oppdragsgiver gjennomfører innovative anskaffelser der funksjonskrav står sentralt. Her bistår programmet ved å bl.a. skape møteplasser for gjensidig læring og ved å følge opp konkrete prosesser, forteller Horrigmoe.

Programmet fasiliterer prosesser som ender i konkrete anskaffelser, det er det som gir oppdrag til næringslivet.

Flere av landsforeningene er nå i tettere dialog med prosjektene, slik at man forut for de konkrete anskaffelsene gjennom møte med næringslivet kan se hva markedet har å tilby av løsninger og innovative muligheter.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart