Søk

Meny

Du er her:

Team innovative offentlige anskaffelser

Team med trøkk

Team Innovative offentlige anskaffelser (Foto Siv Dolmen)
Et 20-talls ressurspersoner som jobber med innkjøp og innovasjon utgjør «Team innovative anskaffelser». De er en viktig drivkraft for å utvikle metoden og arbeidet videre.
18.05.2016

- Dette teamet er en viktig ressurs for oss i Difi. Her kan vi teste ut ideer rundt metoden for innovative offentlig anskaffelser med erfarne fagfolk, sier Johan Englund.

Englund er prosjektleder for innovative anskaffelser i Difi. Sammen med Tore Andre Sines fra Leverandørutviklingsprogrammet er han ansvarlig for Team innovative anskaffelser.

Medlemmene er ressurspersoner som jobber med innkjøp og innovasjon både fra store statlige aktører og kommuner.

- Her er det alt fra innkjøpssjefer til rådmannens nærmeste rådgiver, sier Johan Englund.

Oppdaterer status
Bakgrunnen for å opprette Team offentlige anskaffelser var behovet for erfaringsutveksling, dybdedykk og metodeutvikling blant dem som jobber med innovative anskaffelser i offentlig sektor. Her utveksles erfaringer og man gir praktiske tips og råd til hverandre i arbeidet med innovative offentlige innkjøp.

- Teamet er også en viktig arena for å oppdatere hverandre på status i innovative anskaffelsesprosessene som er i gang, sier Tore Andre Sines.

Deler alt med alle
Presentasjoner og saker fra møtene i teamet når ut til hele det offentlige innkjøpsNorge. Det blir blant annet arrangert frokostseminar med tema fra saker som er tatt opp i dette forumet.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart