Søk

Meny

Du er her:

Nord-Trøndelag

Stimulerer til innovative anskaffelser

Dialogmøter
I dialog på en møteplass mellom kommuner og leverandører stimuleres lysten til å ta i bruk innovative anskaffelser.
25.03.2015

Et fersk eksempel fra Nord–Trøndelag viser dette. Leverandørutviklingsprogrammet tar utfordringen og skal legge til rette for flere slike møteplasser. Formidling av kunnskap står sentralt.

Etablering av møteplasser er et sentralt virkemiddel for Nasjonalt program for leverandørutvikling. Møteplassene skal spre kunnskap om og akselerere innovasjonstempoet på viktige samfunnsområder. Det gjelder klima/miljø, helse/omsorg og digitalisering/IKT, og hvor det foregår parallelle utviklingsinitiativ.

En slik møteplass for smartere anskaffelser ble nylig gjennomført i Nord–Trøndelag. Det var Nasjonalt/Regionalt (Trøndelag) program for leverandørutvikling og Velferdsteknologiprogrammet (KomNær) i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Overhalla kommune som inviterte. Kommunenes formål var å komme i dialog med leverandører fordi det skulle anskaffes varslingssystem i helse- og omsorgstjenesten. Det var Overhalla imidlertid ikke alene om. Samtlige kommuner som var tilstede skulle anskaffe varslingssystemer og velferdsteknologi ila en 2-årsperiode. 

Over 100 møte fram
I overkant av 100 deltakere med overvekt av trønderske kommuner møtte frem. Også kommuner som Stange i syd i Hedmark, Ålesund, Aurskog-Høland øst i Akershus, Bindal og Sømna – begge Helgelandskommuner, deltok. 18 leverandørbedrifter hadde funnet veien til møteplassen. 

Stange, Ålesund, Osen og Steinkjer formidlet sine behov og kommende anskaffelser av varslingssystemer og trygghetspakker ved å levere inn såkalte postere. Disse ble det gjort reklame for på møteplassen, og de fantes oppslått på veggene. Her var det informasjon å hente. Leverandørene hadde stands. I tillegg fikk en representant for leverandørene foredra om markedssituasjonen for dagens teknologi og hva kommunene burde gjøre for å få bedre anskaffelser.

Programopplegget for møteplassen la vekt på innovative anskaffelsesprosesser med eksempler fra kommuner som har gjennomført slike for varslingssystemer. Hensikten var å spre kunnskap og erfaringer kommunene imellom.

Bedre kunnskap om markedet
Tilbakemeldinger og en questback–undersøkelse i etterkant av arrangementet gir en indikasjon på nytten av slike møteplasser. Over ni av ti av kommunene sier de ble klar over løsninger i markedet som de ikke kjente til fra før. Like mange syntes det var nyttig å få kjennskap til leverandørene, og nesten like mange mente møteplassen fungerte godt til slike formål.

70 prosent av kommunene kommer til å gjennomføre kommende anskaffelser av velferdsteknologi på en innovativ måte. Godt halvparten av de fremmøtte kommunene mente de ville trenge hjelp når de skal i gang med innovative anskaffelser. Ingen av dem hadde gjennomført slike anskaffelser før, og nesten halvparten kjente ikke til innovative anskaffelser. En fjerdepart kjente metoden, resten kjente «litt» til den.

Kan gi mer business
Leverandørene ønsker at flere kommuner går sammen om felles anskaffelsesprosesser, og gjerne også felles innkjøp. Alle de leverandørene som svarte, mente at møteplasser kunne gi dem mer business. Imidlertid sa seks av ti at det etter hvert kan komme til et metningspunkt når det gjelder dialogaktiviteter om velferdsteknologi.  Hele konferansen "på film" 

Foredragene:

Hartvig Munthe-Kaas

Hilde Sætertrø

Harald Overrein

Overhalla kommune

Heidi Bull Berg

Elvur Thorsteinsdottir

Therese Sivertsen

Unni Haugan Sellæg

Ingebørg Riise

Poster Osen   Poster Stange   Poster Steinskjer   Poster Trondheim   Poster Ålesund

 

 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart