Søk

Meny

Du er her:

Trondheim kommune

Spør før du kjøper kompetanse!

Trondheim kommune skal anskaffe rådgivende ingeniør-tjenester ifbm bygging av Nye Vikåsen vanntunnel, og inviterte bransjen til dialog i forkant av anskaffelsen (dialogkonferanse 9. april).
10.04.2015

På bilde: Anne Kristine Misund, teknisk sjef i Trondheim kommuneDet gjorde de av flere grunner, men to hovedgrunner er: 1. Trondheim kommune skal stimulere til innovasjon gjennom sine anskaffelser, 2. Det er utfordrende å anskaffe kompetanse, og være sikker på at man anskaffer den beste og mest hensiktsmessige kompetansen til formålet.

Derfor valgte kommunen å utfordre rådgiver-bransjen til å komme med innspill på hvordan konkurransegrunnlaget kunne utformes slik at kommunen får den kompetanse de trenger. Med god dialog i forkant av anskaffelsen skal begge parter sørge for et mest mulig treffsikkert resultat.

RIF deltok med innspill på hvordan kontrakter kan utformes mellom offentlige oppdragsgivere og rådgivende ingeniører, og hvordan partene kan nyttiggjøre seg kunnskapen som ligger i konseptet Best Value Procurement – for bedre anskaffelser og prosjektgjennomføringer.

De rådgivende ingeniør-firmaene som deltok konkluderte med at så å si hele bransjen i Trondheimsområdet deltok, og at de syntes det var positivt at kommunen gikk ut og spurte firmaene om råd i forkant. Interessen for oppdraget var "til å ta og føle på". Vi følger spent med videre i prosessen!

Les mer om anskaffelsen

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart