Søk

Meny

Du er her:

Gevinstanalyse

Sparer milliarder på skolebygg

Gevinstanalyse fra Analyse & Strategi
Norske kommuner kan spare mellom 21-26 milliarder kroner på oppgradering av ventilasjonsanlegg i skoler. Det viser en analyse av en innovativ anskaffelse i regi av Bergen og Oslo kommuner.
09.05.2016

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte Etat for utbygging i Bergen kommune (EFU) og Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) til en dialogkonferanse i mai 2014.

Målet med dialogkonferansen var å diskutere ventilasjonsløsninger som kunne være rimeligere både i anskaffelse og drift enn dagens løsninger, og som samtidig ivaretok krav til levetid, driftssikkerhet og arbeidsmiljø/inneklima.

Innovasjonskonkurranse

Til dialogkonferansen møtte et dusin leverandører i ventilasjonsbransjen. Konferansen ble avløst av en innovasjons-/idékonkurranse. Caverion AS og Systemair AS vant konkurransen og ble premiert med 100 000 kroner hver.

Med utgangspunkt i vinnerforslagene ble det igangsatt en utviklingsfase for å teste ut løsningene.

Til høsten skal Caverion installere et nytt klimaanlegg på Trosterud skole – rom for rom – mens skolen er i full drift.

Skoler i full drift
Denne type prosjekter blir vanligvis omfattende og kostbare, fordi skolen må stenges helt. Elevene må flytte til andre bygg, som gjerne er brakker, mens rehabiliteringen pågår. 

Men dette prosjektet skal pågå mens skolen har normal drift og alle elever er til stede.

Stor gevinst
Nå har Multiconsults datterselskap Analyse & Strategi gjort en gevinstanalyse av anskaffelsen. Bare på Trosterud skole er det en beregnet gevinst på 10-12 millioner kroner, i tillegg til besparelser knyttet til tidsbruk og fleksibilitet.

Et konservativt anslag i gevinstanalysen viser at norske kommuner de neste 10 årene kan spare mellom 21-26 milliarder kroner på å rehabilitere ventilasjonen i skolebygg på en smart måte.

Gevinsten er knyttet til at kostnader til erstatningslokaler og transport av elever og lærer faller bort ettersom installasjonen kan skje mens bygget er i drift.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart