Søk

Meny

Du er her:

For offentlige innkjøpere og leverandører

Smartere innkjøp på Øvre Romerike

Øvre Romerike - 6 kommuner
Kommunene på Øvre Romerike skal investere i bygg, varer og tjenester for ca 4 milliarder kroner. Hvordan velger kommunene riktig leverandør? Hvordan posisjonerer bedriftene seg til kommende konkurranser?
29.09.2016

Konferansen er for: ordfører, politikere, rådmenn, kommunaldirektører, enhetsledere, fagpersoner innen helse/omsorg, bærekraftige bygg, digitalisering og innkjøp og leverandører.

Offentlige virskomheter får svar på:
Hva sier det nye regelverket om mulighetsrommet i offentlige anskaffelser?
Få kunnskap om hvordan du kan tilnærme deg nye løsninger innen velferdsteknologi, digitalisering og bærekraftige bygg – velger du rett leverandør?

Leverandørene får svar på:
Hvordan posisjonere bedriften til kommende konkurranser?
Kommunene på Øvre Romerike skal investere i bygg, varer og tjenester for ca 4 milliarder kroner - vil du ta del i dette markedet?

 

PROGRAM

08.30–10.00

Velkommen • Grete Sjøli Ordfører Nes kommune

STORE INVESTERINGSPROSJEKTER OG NYE MARKEDSMULIGHETER PÅ ØVRE ROMERIKE
Ullensaker, Hurdal, Nes, Gjerdrum, Eidsvoll og Nannestad skal investere for betydelige beløp i 2017 og årene fremover, i tillegg til dette skal Innkjøpssamarbeidet for Øvre Romerike etablere rammeavtaler på en rekke områder innenfor varer og tjenester.
• Frits Arne Eriksen Rådmann Gjerdrum kommune
• Erlend Eggum Kommunaldirektør Ullensaker kommune
• Tor Kjerstad Daglig leder Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

10.00-10.20 Kaffepause

10.20-11.00

Anskaffelser drivkraft for regionens utvikling • Nina Solli Regiondirektør NHO Oslo/Akershus

DETTE MÅ DU VITE OM DET NYE REGELVERKET
Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2017. Er dette en forenkling for hoffleverandører og hva skjer når kunngjøringer på Doffin forsvinner?
• Arnhild Dordi Gjønnes Advokat NHO

Innovasjonspartnerskap – forskning, utvikling og kommersialisering i en kontrakt
• Beatrice Pignatel, Direktør Anskaffelser, Eiendom og Servicetjenester Innovasjon Norge

11.00-12.00

INNOVASJON OG NYE MULIGHETER GJENNOM INNOVATIVE ANSKAFFELSER

Utslippsfrie byggeplasser
Omsorgsbygg og Bellona inngikk i desember 2015 en samarbeidsavtale om å jobbe sammen for å realisere utslippsfrie byggeplasser. Omsorgsbygg skal stille krav til utslippsreduksjon fra byggeplasser i alle prosjekter fra 2017.
• Per Morten Johansen, Administrerende direktør Omsorgsbygg Oslo KF

Bærums eldre får smart mat
Hva gjør en kommune når antall eldre øker, stadig flere har behov for hjelp hjemme og hjemmehjelpene løper rundt i dagligvarebutikker med brukernes kort og kontanter for å handle mat og bære de tunge posene tilbake? Bærum kommune ba markedet om hjelp gjennom en innovativ anskaffelse og fikk store besparelser på kjøpet.
• Heidi Rygg, Innkjøpssjef Bærum kommune

Offentlig pangstart for matbutikk på nett
Det er mindre enn to år siden 10 gründere i matbutikken Kolonial.no vant kontrakten «Smart mat». Med et klikk ble de «nærbutikken» for alle brukere med vedtak på handling av dagligvarer i Bærum kommune. I dag er de 200 ansatte og omsetter for nærmere 500 millioner kroner.
• Vegard Vik, Økonomisjef Kolonial.no

Bruk av innovative teknologiløsninger kan spare kommuner for milliardbeløp
Norske kommuner kan spare mellom 21-26 milliarder kroner de neste ti årene bare på måten de skifter ut ventilasjonsanlegg i skolene på.
• Thomas Ramos, Sales Manager Technical Installation & Maintenance Caverion Norge AS

12.00-12.45 Lunsj

12.45-14.30

Parallelle workshop – dialog innkjøper og leverandører

1. Helse og omsorg «Fra stykkevis og delt, til integrert og helt. Fint å høre, men hva må vi gjøre?»

2. Digitalisering av kommunale tjenester – hvilke muligheter gir dette og hva skal til for å lykkes?

3. Bærekraftige bygg - slik bruker vi kompetansen i byggenæringen til å bygge bygg som dekker reelle behov og samtidig sparer energi.

PÅMELDING

Tid og sted: torsdag 27. oktober 2016 - Comfort RunWay Hotel, Gardermoen

Frokost serveres kl. 08.00. Konferansen er gratis.

PÅMELDING

Invitasjon for leverandør - last ned

Invitasjon for offentlige virksomheter - last ned

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart