Søk

Meny

Du er her:

Læringsnettverk for bærekraftige bygg

Smartere anskaffelser og tidlig samhandling

Øverst fra venstre: Torger Mjøen – Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erling Overrein – Steinkjer kommune, Jon Vidar Koren – Skaun kommune, Marit Sollien – Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bjørn Mæhre – malvik kommune. Nederst fra venstre: Wolfram Pretzsch – Malvik kommune, Morten Børseth – Melhus kommune, Randi Lile – Trondheim kommune og Johannes Lipphardt – Orkdal kommune.
Hvordan kan kommunene bli flinkere til å etterspørre og bygge mer miljøvennlige bygg? Seks kommuner samles til læringsnettverk for å dele og inspirere hverandre. Initiativtaker er Regionalt program for leverandørutvikling.
20.07.2016

- Flere i lag øker sjansene for innovasjon, sier Hilde Sætertrø, prosjektleder for  Leverandørutviklingsprogrammet. Vi ønsker at vi skal bygge enda flere og mer bærekraftige offentlige bygg. Det tror vi at vi får til mer av, når vi samles og lærer av hverandre. Det er også viktig å få tilført kunnskap utenfra og at kunnskapen kommer flere til gode samtidig. I tillegg til at kommuner og fylkeskommunen kan dele god praksis og kunnskap med hverandre, kan andre aktører som FoU-miljø, leverandører, tilknyttede bransjer, Enova, ekspertise og ulike fagmiljøer forøvrige gi tilflyt av kunnskap.

Leverandørutviklingsprogrammet, Trebyen Trondheim og Tredriver’n Trøndelag har invitert kommuner i Trøndelag til læringsnettverk for bærekraftige bygg. Alle har felles mål om økt bærekraft for alle bygg som settes opp i Trøndelag.

Stor byggeaktivitet
Barnehager, skoler, kulturhus, eldreboliger, omsorgsboliger og idrettsanlegg. Kommunene har mange nybygg på trappene, og de har dårlig tid. Enhetsleder for utbygging i Steinkjer, Erling Overrein er ny i jobben. - En av motivasjonene for å komme hit, er å knytte kontakter og samtidig lære. Vi bygger tre barnehager, rehabiliterer flere skoler og har flere mindre skolebygg på gang. Det neste store prosjektet er ny Steinkjer barneskole med 400 elever. Der har det vært en lokaliseringsprosess som har tatt tid. Når de nå har bestemt seg – så kommer det til å haste. Hvordan skal vi stokke føttene for å få til de riktige prosessene;- signalbygg, grønne verdier, innovasjoner. På toppen av det hele, skal det sikkert ikke koste så mye når det kommer til stykket heller. Jeg føler egentlig jeg har veldig dårlig tid. Dessuten kan jeg lite om f.eks. bruk av massiv-tre. Jeg vil finne ut om dette er en jippo eller om det er noe som vil bidra til å nå bærekraftsmål i våre bygg, sier han.

Tre-erfaring til Orkdal
Ved siden av ham sitter Johannes Lipphardt fra Orkdal. Han har tidligere jobbet i Trondheim kommune. Han forteller om et nært samarbeid med fagmiljøene på NTNU og at han nå har tatt med bærekraft-kompetansen, bl.a. kunnskapen rundt bruk av tre, fra Trondheim til Orkdal. Her jobbes det nå med ombygging av sykehjem og  barnehager. Det skal bygges ny skole og kulturhus litt lengre fram i tid. Det neste byggeprosjektet som anses som krevende er nytt folkebad.   

Alle kommunene rundt bordet har liknende historier – mange nye bygg og dårlig tid. Da kan det være utfordrende å tenke både nettverksbygging og framtidsrettede løsninger og materialvalg samtidig.

Innovasjon hver gang
- Vi må redusere klimafotavtrykket på bygg, sier miljøsjefen i Trondheim kommune, Marianne Langedal. Det handler om energieffektivisering og materialbruk. Vi må kombinere dette med bygg og energiproduksjon, powerhouse, og passivhus. Målet er at alle bygg skal være foregangsbygg, både nye og rehabiliterte. Og at alle bygg skal bli bedre enn det forrige vi bygde, sier miljøsjefen. Det skal etableres forbilledlige områder for energi- og klimavennlige bygg og bydeler, forteller hun.

I tillegg til utbyggingsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, deltok Trondheim, Malvik, Orkdal, Melhus, Skaun og Steinkjer. Flere kommuner er velkommen til å bli en del av nettverket.

- Vi står overfor felles utfordringer og jeg er glad for initiativet og for at vi har kommet i gang med å diskutere på tvers, understreker miljøsjefen. Nettverk er ikke bare å samles og snakke sammen, det er ikke nok. Det er en kombinasjon av at det settes krav og at man settes i kontakt med noen ressurser.

Entusiasme, pågangsmot og mot
- Kunnskapsdeling gjennom nettverk har vært undervurdert i offentlig sammenheng, sier Randi Lile, miljøkoordinator i Trondheim kommune. - Setter du deg mål så strekker alle seg litt lenger. Inkludert leverandørleddet. Vi trenger hverandre. Vi trenger å jobbe sammen. Det er viktig at vi får på plass et slik nettverk i Trøndelag, og Trondheim vil gjerne være en pådriver.

Målet er smartere anskaffelser og tidlig samhandling. Regionalt program for leverandørutvikling har utviklet en egen metodikk for innovative offentlige anskaffelser. Denne måten å jobbe og tenke på, skal være et viktig verktøy i nettverket. - Nettverket må gjerne bli større, sier prosjektleder Hilde Sætertrø

-Dette er en utrolig spennende forsamling, med veldig mange erfaringer rundt bordet, poengterer Harald Thoresen, også prosjektleder fra Leverandørutviklingsprogrammet.

En bra start på et nytt læringsnettverk, men…
- Dette kan ikke være en koseklubb der vi bare snakker om å bygge bærekraftig. Vi må ta tak i de faktiske byggeprosjektene kommunene står overfor og sørge for å bygge inn mer bærekraft på alle mulige vis. Nettverket skal være en kilde til kunnskap på hvordan vi kan gjøre det, understreker miljøkoordinator fra utbyggingsenheten Randi Lile, fra Trondheim kommune.

Fra entreprenørsiden deltok Helle Jensen fra Veidekke. Hun understreket at det var viktig at kommunene ble veldig tydelig på hva de ville ha, og at de som en krevende, miljøbevisst kunde, måtte sette krav til utførerleddet og leverandørene.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart