Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Ski-VM i Trondheim søker innovasjons- og miljøkompetanse

Trondheim kommune

Ski-VM i Trondheim søker innovasjons- og miljøkompetanse

F.v: Prosjektleder Geir Paulsen, kommunaldirektør idrett Ola By Rise, miljøsjef Marianne Langedal fra Trondheim kommune
Arbeidet med å utvikle Granåsen-anlegget i Trondheim til også å kunne arrangere VM på Ski i 2021 eller 2023 er i gang. I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet ble det arrangert dialogkonferanse 30. mars som en start på dialogen med interesserte rådgivere og arkitekter som kan tenke seg å bli med på utvikle Granåsen til en fremtidsrettet, miljøvennlig idrettsarena.
07.04.2016

Trondheim kommune skal nå i første omgang anskaffe rådgiver og arkitekttjenester, og det blir viktig å anskaffe rett kompetanse. Kommunen valgte å gå i dialog med bransjen i forkant av konkurransen for å tydeliggjøre behov og få kjennskap til kompetansen, spesielt på innovasjonsprosesser og miljøkompetanse. Dette skal ikke bare være en arena for idrett, men også for innovasjon, derfor er det viktig å fylle laget med riktig kompetanse. Dialogen fortsetter med en-til-en-møter i uke 14, og konkurransen forventes utlyst ca 2 uker etter det.  Deltakerne på dialogkonferansen synes det er fornuftig å være i dialog før anbudet lyses ut.  

Les mer om prosjektet her

Avgjørelsen om Trondheim blir tildelt Ski-VM i 2021 blir kunngjort 9. juni.

Et delprosjekt i VM-prosjektet handler om snøteknologi og hvordan kunne produsere og bevare snø i varmegrader.

Kommende anskaffelser skal gjennomføres med mål om innovasjon.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart