Søk

Meny

Du er her:

Læringsnettverk i Trøndelag

Sammen lærer vi mer!

tv: Ergoterapeut Eli Ringseth fra Steinkjer og assisterende rådmann fra Vikna, Trine Kvalø
"Det er nyttig å snakke sammen både på tvers innad i egen kommune, og mellom kommuner. Vi sitter mange på hver vår haug og er opptatt med vårt, nå skal vi bryte ned siloene og jobbe mer på tvers, også med andre kommuner. Vi har jo alle de samme utfordringene," sa deltakerne i læringsnettverket.
10.02.2016

Vi er på rådhuset i Inderøy kommune. Det er fjerde samling i læringsnettverket for innovative offentlige anskaffelser av velferdsteknologi som gjennomføres av Regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag. 

"Vi ser tydelig den nytten kommunene har av å møtes, dele erfaringer og lære sammen og  samtidig", sier prosjektleder for Leverandørutviklingsprogrammet i Trøndelag, Hilde Sætertrø. Dette er det tredje læringsnettverket på landsbasis i innovative offentlige anskaffelser, og Leverandørutviklingsprogrammet har gode erfaringer med å gjennomføre slike nettverk. Sætertrø fortsetter; "Deltakerne lærer å sette fokus på behov og etterspørre velferdsteknologiske løsninger gjennom offentlige anskaffelser. Det skal gi kommunene gevinster i form av bedre helse- og omsorgstjenester. Bestillerkompetansen øker. I dette ligger også dialog og samspill med leverandørene i forkant av selve anbudet. Her er det mye nyttig innsikt kommunene kan få før de legger ut konkurransen. I tillegg er det etter hvert mange kommuner i Norge som har erfaring med både bruk av ulike typer velferdsteknologi og erfaring med å anskaffe det, så kunnskapsdeling kommuner imellom er nå å anbefale før det hentes ytterligere innsikt fra markedet. Ved å delta i et slik læringsnettverk kan kommunene få begge deler."  

Metodikken i smarte anskaffelser
Ergoterapeut Eli Ringseth fra Steinkjer er en av deltakerne. Hun har ledet et prosjekt med velferdsteknologi i fire år. Hun understreker viktigheten av å lære seg metodikken som ligger i innovative offentlige anskaffelser. "Jeg synes læringsnettverket er et kjempetilbud til kommunene. Vi har kanskje en tendens til å hoppe rett på løsninger vi kjenner. Derfor har det vært veldig nyttig å lære seg måten å tenke på. Samtidig er det svært rett å knytte kontakter og gå sammen med andre på dette området.  Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer har en felles strategi på velferdsteknologi. Vi går sammen om anskaffelser men også om andre ting", forklarer hun. "Utfordringen er å få med mange nok, også fra egen kommune. Det skaper bedre forståelse og bedre forankring." Ringseth understreker behovet for å tenke nytt når det gjelder anskaffelser i kommunen og mener det er nyttig å vite at det er ressurspersoner en kan ta kontakt med mellom samlingene.

Ringseth møter som den eneste fra sin kommune. Assisterende rådmann fra Vikna, Trine Kvalø, har med seg tre til. "Det er en forutsetning at det er flere fra samme kommune. Det blir for tynt hvis du bare er en. Til og med hvis den ene er rådmannen i en kommune", poengterer Kvalø.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart