Søk

Meny

Du er her:

NHOs Anskaffelseskonferanse 2015

Risikabelt ikke å tenke nytt

Det er stor risiko knyttet til å forsøke å løse morgendagens utfordringer uten å tenke nytt. Å satse på innovasjon demper derimot risikoen. Dette slo adm. dir. Flemming Hegerstrøm i Hospital IT fast på NHOs Anskaffelseskonferanse 2015. Han kommenterte frykten for å gi seg i kast med innovative anskaffelser.
21.05.2015

Programleder Per Harbø, Byråd for eldre i Oslo kommune Aud Kvalbein og adm.dir. i Hospital IT Flemming HegerstrømTil Anskaffelseskonferansen forleden var det nærmere 300 påmeldte, og dermed fulltegnet i god tid før konferansestart. En av de tre delene på konferansen var viet smarte innkjøp og innovasjon. Her bidro blant andre byråd for eldre i Oslo kommune, Aud Kvalbein, med erfaringer fra prosjektet Kampen Omsorg+. For å bøte på mangelen på «varme hender» ble disse boligene utstyrt med moderne teknologiske hjelpemidler gjennom en innovativ anskaffelser. Tilrettelegger var Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Kvalbein slo fast at prosjektet hadde gitt bedre livskvalitet til beboerne, og at selv eldre beboere uten erfaring fra databruk fant seg godt til rette. Kommunen ønsker å benytte erfaringene fra dette prosjektet i ytterligere prosjekter og øvrige, aktuelle anskaffelser.

Risiko
Leverandøren, Hospital IT, har for øvrig nettopp kapret en kontrakt med Sandefjord kommune med utgangspunkt i de smarte løsningene for Kampen Omsorg+. Og adm. dir. Hegerstrøm i Hospital IT kommenterte risikofrykten hos offentlige myndigheter i slike prosjekter:

– Det er risikoøkende å satse på gammel teknologi for å løse morgendagens utfordringer. Å tenke nytt er risikoreduserende.

I de kommende årene skal Nasjonalt program for leverandørutvikling legge til rette for etablering av nasjonale møteplasser innen helse og omsorg, klima og miljø samt IKT og digitalisering. Regionale og nasjonale utfordringer skal kunne finne sin løsning i dialog mellom offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet.

Vannklyngen – nasjonal møteplass
Direktør i Norsk Vann Toril Hofshagen og styrleder i Vannklyngen Erland BuøenEn av disse nasjonale møteplassene under utvikling er Vannklyngen. Her møtes representanter for leverandører og vann– og avløpsvirksomheter for å bli kjent med hverandre, med hverandres tenkesett, respektive muligheter og løsninger. Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann kunne fortelle om et investeringsbehov på 500 milliarder kroner i de kommende ti–årene. Klimaendringene og behov for oppgradering av vann– og avløpsrør er forklaringen.

Styreleder i Vannklyngen, Erland Buøen, er adm. dir i Enwa Water Treatment AS, karakteriserte møteplassen som en «grønn flekk» til gjensidig nytte. Kanskje er erfaringer fra oljeteknologien noe som kan overføres til landbasert rørlegging? Både leverandører og Norsk Vann vil gjerne ha dialog med leverandørutviklingsprogrammet i sin videre løsningsorienterte dialog.

Forenkling til sommeren
På konferansen for øvrig kunne statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings– og fiskeridepartementet røpe at det allerede i sommer blir forenklinger i regelverket. Noen av de mest banale avvisningsgrunnene skal bort. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi pekte på offentlige virksomheters ledere og deres ansvar for anskaffelser generelt og innovative anskaffelser spesielt. En utfordring, sa han, er å harmonisere etterspørselen fra offentlige virksomheter og leverandørmarkedets innovasjonsutvikling.

PwC har, på oppdrag fra NHO, undersøkt kostnader forbundet med en ny, foreslått prosedyre i det nasjonale regelverket. Direktør Gunnar Wessel Thomassen i PwC kunne avsløre at deres begrensinger viste at kostnadene for oppdragsgivere og tilbydere ville sprette 15 – 30 prosent i været dersom man valgte forhandlet prosedyre i stedet for vanlig anbudskonkurranse etter at tilbudene var levert.

Presentasjonene fra konferansen

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart