Søk

Meny

Du er her:

Oslo kommune

Oslo vil fra pilot til storskala

Finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune
- Norge må være verdens største flyplass. Vi har jo så mange piloter! Oslos finansbyråd Robert Steen ler av vitsen, men latteren har en alvorlig undertone. - Vi må komme oss fra pilotprosjekter til storskala løsninger som virkelig utgjør en forskjell, sier han.
03.05.2016

Oslo kommune har vært blant de sterkeste og mest offensive partnerne i Leverandørutviklingsprogrammet helt siden starten for seks år siden. De var første kommune som hadde innovative anskaffelser som tema i anskaffelsesstrategien.

Det nye, rødgrønne byrådet har det i byrådserklæringen. Kommunen har klokkertro på å stimulere innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, uavhengig av farge på byrådet.

Leverandørutviklingsprogrammet har bistått Oslo kommune med å få opp flere piloter etter metoden for innovative anskaffelser. Det har gitt kommunen Omsorg +, et tilbud om omsorgsboliger med ny velferdsteknologi som gjør det tryggere og enklere for dem å bo i egen bolig.

En annen innovativ anskaffelse skal gi kommunen gravefrie løsninger for å skifte ut rør i bygatene. Der skal prototypene testet ut på et jorde i Ås i løpet av våren.

Et tredje eksempel er den nye som skal bygges på Trosterud skole – rom for rom – mens elevene fremdeles er på skolen. Et fjerde eksempel er arbeidet med fossilfrie byggeplasser. Nå er kommunen så godt kjent med metoden, at de kjører prosjektene selv.

Offentlig og privat
Tidligere Schibsted-direktør og nå finansbyråd Robert Steen har vært politiker i seks måneder og sju dager når vi møter ham. Lenge nok til at han har sett verdien av at offentlig og privat sektor utfordrer hverandre.

- Gjennom innovative anskaffelser får vi en prosess hvor vi inviterer de private leverandørene inn i et annet kreativitetsrom, en annen form for diskusjon før selve anskaffelsen, sier Steen.

Oslo kommune uten hel- og deleide ASer anskaffer for rundt 26 milliarder årlig. Av dette er rundt 10 milliarder investeringer.

- For oss er det viktig å ha en formening om hva markedet kanskje kan levere, da kan vi være dristigere i forespørselen. Ikke minst fordi disse investeringene skal bidra i det grønne skiftet, sier han.

Innovasjon hele tiden
Han startet i Schibsted allerede da selskapet lanserte finn.no. Siden har han levd med kontinuerlig innovasjon. Det har han tatt med seg til rådhuset, hvor han startet med det som lå nærmest.

- Da jeg kom hit, fikk jeg alle saksdokumentene i svære papirbunker. Kronargumentet mot å IKKE digitalisere saksgangen, var at så mye var konfidensielt! Nå digitaliserer vi.

- Og så har jeg en TV på veggen. Nå har jeg sagt at på den skjermen vil jeg ha de viktigste nøkkelparameterne våre, hentet rett opp fra kjernesystemene, eksempelvis hvor mange som har syklet til byen hver dag og hvor mange barnehageplasser vi har opprettet den siste måneden.

- Målet mitt er at alle kommunale ledere som kommer på besøk til meg skal bli så misunnelige på det jeg har, at de straks går hjem og øker digitaliseringen av sin egen virksomhet.

Fra piloter til stor skala
Men finansbyråden er utålmodig etter å komme videre fra pilotprosjektene. På samme måte som Leverandørutviklingsprogrammet tenker om de nasjonale innovasjonsløftene.

Oslo kommune er en så stor innkjøper, at de virkelig kan utgjøre en forskjell hvis de bestemmer seg for at pilotløsningene skal kjøpes inn i stort. Da kan Omsorg + og de andre velferdsteknologiløsningene bli en del av kommunens standard tilbud. Det samme med gravefri utskifting av avløpsrør. Igjen det samme med utslippsfrie byggeplasser.

- Dette byrådet har sagt vi skal skape en grønnere, varmere og mer rettferdig by med plass til alle. Da trenger vi at de gode pilotene utvikler seg til storskala endringer. Det er jo bra for de private leverandørene også, sier han. Og så legger han til: «Når Oslo kommune gjør dette, da følger mange andre kommuner etter».

Lederforankring
Kjernespørsmålet er da hvordan han, fra et kontor i rådhusets østre tårn, skal få de 53.000 andre i Oslo kommune til å være med på endringsløpet?

Robert Steen har tro på å gå foran som et godt eksempel, men samtidig ikke stå i veien for dem med de gode ideene. Han har også tro på å ha rutiner og systemer på plass, men enda sterkere tro på kultur. Hans viktigste verktøy for å forankre behovene for blant annet digitalisering, innovasjon, det grønne skiftet og innovative anskaffelser er å snakke med lederne.

Plattformen er dønn solid. Innovative offentlige anskaffelser er nemlig viet mye oppmerksomhet i Oslo kommunes anskaffelsesstrategi.

Innovasjonsentusiast
- Når jeg er ute og møter ledergruppene i virksomhetene våre, så snakker jeg om innovasjon. Det samme gjør jeg på etatsledersamlinger. Jeg prøver å være så entusiastisk jeg kan. Det hyggelig er at mange av lederne sier at «dette er spennende, kan ikke du komme igjen neste uke også?» Det at ledergruppene selv vil innovere, og vise meg resultatene, er bedre enn at jeg bare sitter i rådhuset og sender krav om at de skal rapportere på innovasjon.

Så avslutter Robert Steen med å fortelle om en annen form for offentlig-privat dialog som ikke er en innovativ anskaffelse, men hvor man lytter til hverandre.

- Byrådet har vært tydelig på at vi må ta ned CO2-utslippene, og 63% av disse kommer fra transport. OBOS har hørt hva vi har sagt og så har de jammen kommet med en spennende løsning. I Kværnerbyen har de sørget for at alle beboerne kan abonnere på el-sykler. Færre biler, mer sykling og det til en overkommelig pris for de som bor der. Lambertseter blir kanskje neste område. Dette er skikkelig vinn-vinn, sier han.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart