Søk

Meny

Du er her:

Per Harbø, programleder

Omstilling som lønner seg

Per Harbø
Offentlig sektor er nærmere til å bidra i det grønne skiftet enn Trude Rauken tar høyde for i sitt innlegg i DN 11. august.
02.09.2015

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig verktøy. Metoden virker, og den er lønnsom. Leverandørutviklingsprogrammet har testet modellen i tilsammen 80 sentrale og regionale pilotprosjekter. To eksempler:

l I 2010 ønsket Stavanger kommune å få en sentral driftsportal for styring av lys, varme, ventilasjon og sikring for alle byggene sine. Teknologien fantes ikke. De ble forespeilet en kostnad på 40 millioner kroner. Prosjektet ble skrinlagt.

l I 2013 ble prosjektet tatt opp igjen, og nå kjørt som en innovativ anskaffelse. Stavanger-bedriften F5IT, med erfaring fra offshore, leverte en løsning til en kostnad på 1,25 millioner. All styring og feilhåndtering i samtlige bygg skjer fra en skjerm, kommunens strømregning går ned med én-to millioner årlig og samlet netto økonomisk gevinst for Stavanger kommune er beregnet til 9-24 millioner over en 15-års driftsperiode.

l HIAS IKS (Hedemarken Interkommunale avløpssamband) har etablert et lønnsomt småskalaanlegg som samler opp biogass fra avløpsvannet. Dette er unikt i Norge, hvor det eneste lønnsomme til nå har vært svært store anlegg. Gjennom en innovativ anskaffelse fant Aksdal-bedriften Nærenergi frem til løsningen.

l Hias tjener 4,8 millioner på å samle opp og selge gassen, samt at de sparer 3,6 millioner i reduserte CO2-utslipp. Nærenergi har på sin side vunnet et nytt anbud.

Innovative offentlige anskaffelser kan selvsagt ikke bære hele det grønne skiftet. Men det å endre praksis fra tradisjonell til mer dialogbasert innkjøpspraksis er en lavthengende frukt i dette arbeidet.

Per Harbø, programleder. Kronikk i Dagens Næringsliv 18. aug. 2015

Les også "Ny innkjøpsmetode skaper innovasjon", kronikk Aftenposten 18. juni 2015

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart