Søk

Meny

Du er her:

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nye hoder til neste steg

tv: Riche Vestby, Harald Aas og Tina Sølvberg
Riche Vestby, Harald Aas og Tina Sølvberg. Dette er de tre nye hodene som skal være med på å ta Nasjonalt program for leverandørutvikling til neste nivå.
31.08.2016

Regjeringen satser mye på at arbeidet til Nasjonalt program for leverandørutvikling skal gi mer innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Det har gitt en egen post på statsbudsjettet.

Programmet har svart med en strategi for «nasjonale innovasjonsløft» innenfor de tre områdene IKT/digitalisering, klima/miljø og helse/omsorg. Hensikten med de nasjonale innovasjonsløftene er å sette i gang innovative anskaffelsesprosesser i litt bredere skala enn enkeltvise innkjøp.

De nasjonale møteplassene skal være hovedgrepet for å samle innovative offentlige anskaffelser innenfor disse hovedområdene. Det vil være bedre for innkjøperne, som slipper å gjøre jobben alene hver gang. Det vil også være bedre for leverandørene, som slipper å følge med på et mylder av små anskaffelsesprosesser, og kan utvikle nye løsninger for et større marked

Jobben er derfor å samle initiativ – og deretter spre kunnskapen/initiativene til flere.

Tina Sølvberg kommer fra en lederstilling i FNs utviklingsorganisasjon UNDP hvor hun har jobbet med Norges satsning på klima/ miljø/ skog. Hun har også jobbet med klima- og skogsatsningen i Norad. Hun har en master i utviklingsstudier fra London School of Economics (LSE). I programmet skal hun lede nasjonalt innovasjonsløft for klima/miljø.

Riche Vestby kommer fra en stilling som seniorrådgiver innovasjon og strategi i design- og kommunikasjonsbyrået Halogen AS. Hun har også bakgrunn fra KS. Riche Vestby er utdannet antropolog fra Universitetet i Bergen og skal i programmet lede nasjonalt innovasjonsløft for helse/omsorg.

Difi skal senere tilføre programmet en leder for nasjonalt innovasjonsløft på digitalisering/IKT.

Harald Aas kommer fra stillingen som senior merkerådgiver i Snøhetta design. Han har markedsutdannelse fra HIBU og innovasjonsledelse fra NTNU. I programmet skal han ha særlig kontakt med statlige virksomheter. I tillegg vil ha få ansvar for å konseptutvikling og formidling av programmets arbeid.

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart