Søk

Meny

Du er her:

Helse Midt-Norge

Ny strategi med vekt på anskaffelser

Fagdirektør i Helse Midt-Norge, Kjell Åsmund Salvesen.
Helse Midt–Norge RHF har for første gang fått sin egen innovasjonsstrategi. Innovative anskaffelser står sentralt i strategien.
01.12.2015

Styret i Helse Midt-Norge RHF har nylig vedtatt innovasjonsstrategi for foretaksgruppen for perioden 2016-2020. Målet er at innovasjonsprosjekter i Helse Midt-Norge skal styrke klinisk praksis og helsetjeneste, og gi konsekvenser for pasientbehandling, gjennom økt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Ett av de seks fokusområder i strategien gjelder anskaffelser. Her skal innovasjonspotensialet utvikles.

–Strategien gir oss mulighet til å øke trykket på innovasjon i regionen. Når vi fremhever innovative anskaffelser i strategien, betyr det blant annet at vi skal bli grundigere i behovsvurderinger før anskaffelser utlyses. Vi skal også bli bedre i dialogen med leverandørmarkedet, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Kjell Åsmund Salvesen.

Helse Midt-Norge er for tiden inne i en prosess med anskaffelse av tjenester innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), der ny metodikk følges. Også anskaffelse av ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norge, og bygging av nytt sykehus i Møre og Romsdal er områder der innovative anskaffelser vil være viktig.

Her kan du lese mer om Helse Midt-Norges innovasjonsstrategi

Kilde: anskaffelser.no

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart