Søk

Meny

Du er her:

Omsorgsbygg Oslo KF

Med god hjelp og på rett vei

Fra høyre: Prosjektleder leverandørutviklingsprogrammet Gørill Horrigmoe, Byrådsleder Raymond Johansen og Faglig leder i Bellona Fredric Hauge og Adm. dir. i Omsorgsbygg Per Morten Johansen
Nå har eiendomsgiganten startet sin stegvise vei mot fossilfrie byggeplasser. En enorm satsing, da er det godt å ha Nasjonalt program for leverandørutvikling med på laget. Nylig var Omsorgsbygg klare til å ta imot de første innovative innspillene fra markedet.
09.03.2016

Det er en lang vei å gå fra miljøambisjoner generelt til et anvist politisk klima– og miljøretning til å vite hvordan man håndterer utfordringen for å finne de konkrete, innovative løsninger. Til å hjelpe seg på rett vei har Omsorgsbygg dratt nytte av kompetansen til Nasjonalt program for leverandørutvikling. Det er viktig å være bevisst og konkret på hva man ønsker å invitere markedet med på, før man setter i gang eksterne prosesser. Programmet har bidratt som fasilitator i det forberedende arbeidet frem mot dialogkonferansen.

Under dialogkonferansen inviterte Omsorgsbygg leverandørmarkedet til å komme med innspill til hvordan utfordringene knyttet til utslipp fra byggeplass skulle løses. Et tredvetalls leverandører sammen med representanter for forsknings– og andre kompetansemiljøer møtte. Innspillene under konferansen var at det å varme opp og tørke byggeplasser fossilfritt er en lavthengende frukt. Utslipp fra anleggsmaskinene kan med enkle grep reduseres. Å ta ned utslipp fra transporten til og fra byggeplass i stort omfang vil nok ta noe lenger tid. Men som leverandørene på konferansen gav uttrykk for:

Still utfordrende krav, dere får løsninger så langt vi kan makte.

Workshop for leverandører
Veien videre er lagt i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet. Innen 31. mai er interesserte leverandører inviterte til å levere en kortfattet, overordnet skisse som svar på Omsorgsbyggs utfordringer. Deretter blir det en–til-en–møter. I første omgang tar eiendomsforetaket sikte på å etablere et pilotprosjekt.

I forkant av dialogkonferansen kontaktet programmet energiklyngen OREEC, de har tidligere bistått programmet med å fasilitere workshop for leverandørene, formålet er å drøfte en rekke detaljer knyttet til de behov Omsorgsbygg ber om løsning på. Dette er ment som en hjelp til leverandører. Workshopen arrangeres 20. april og gjøres i samarbeid med Bellona.

Omsorgsbygg Oslo KF har i flere år hatt klima–og miljøambisjoner. Nå skal byggeaktiviteten økes betraktelig. Samtidig skal de totale klimagassutslippene i Oslo halveres innen 2020. Omsorgsbygg har rettet sine øyne mot utslippene fra og i tilknytning av byggeplasser.

24 pst. av klimagassutslippene fra transport kommer fra anleggsmaskiner, i tillegg brukes diesel og gass for å varme opp byggeplasser. Omsorgsbygg skal stille krav til utslippsreduksjon fra byggeplasser i alle prosjekter fra 2017.

Det kommunale foretaket Omsorgsbygg Oslo KF er en av landets største eiendomsforvaltere med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av bl.a. barnehager, sykehjem, brannstasjoner og museer. Omsorgsbygg har også tegnet samarbeidsavtale med Bellona om å jobbe sammen for å realisere fossilfrie byggeplasser.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart