Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Lønnsomt å satse på innovativ anskaffelse

F5 IT

Lønnsomt å satse på innovativ anskaffelse

IT-bedriften F5 IT så i konkurransedokumentene at det var muligheter for å bruke egen kompetanse til å utvikle ny, innovativ løsning. Resultatet var at de kapret kontrakt. Innsatsen har de ikke angret på: Pågangen fra markedet er nå stor og bedriften vokser. Investeringen vil betale seg. Det er bedriften trygg på.
26.01.2015

http://leverandorutvikling.no/gjennomfoerte-pilotprosjekter/driftsmeldinger-og-alarmer-article571-691.htmlStavanger kommune ønsket å samle alle tekniske systemer i en sentral driftssentral. Kommunen allierte seg med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling og driftssentral-planene ble et pilotprosjekt der. Det ble en innovativ anskaffelse, der kommunen først gikk i dialog med markedet. Kunnskapen om hva som var mulig, tok de med seg inn i utformingen av kravspesifikasjonen. Den definerte hvilket behov kommunen hadde – ikke en detaljert beskrivelse av et konkret produkt.

Dette tente bedriften F5 IT på, og vant konkurransen. F5 IT er et IT-selskap, etablert i 2009. De er spesialister med kompetanse innen nettverk, sikkerhet, mobil- og systemutvikling. Leveransene er knyttet til byggautomasjon, velferd, avvik og nettverkssikkerhet. Kundene er å finne i så vel privat som offentlig sektor i hele Norge.

Partner og adm. dir. Trond T. Furenes forteller at bedriften som strategi å involvere seg i innovative prosjekter. Det er et sterkt fokus på kompetanse og innovasjon. Et eget innovasjonsstyre, som ikke er identisk med bedriftens styre, er etablert for formålet. Her sitter både interne og eksterne aktører med spesiell interesse for innovasjon (se: http://www.f5it.no/services/innovasjon-som-konkurransefortrinn/)

Gevinster for kunden

- Vi prøver å tenke nytt og bygger på at bruk av IT kan effektivisere, fortsetter han. I kunngjøringen fra Stavanger kommune så vi at det var reelle muligheter til å gå inn og skape løsninger som ikke forelå og som ville gi kunden så vel økonomiske som energimessige gevinster.

I bunnen av løsningen de vant konkurransen med, ligger en teknologi som F5 IT har utviklet, og som gir muligheter for kommunikasjon med gjenstander opp mot f.eks. servere. På den plattformen bygget de løsningen tilpasset kommunens behov. Furenes:

- Kontrakten med kommunen har hatt positive effekter for bedriften. Vi har fått en referansekunde som viser at løsningen fungerer. Flere mulige kunder har meldt sin interesse i kjølvannet av kontrakten, og flere avtaler er signert. Vi har tro på at det er et marked der ute som gjør at vår investering i kommunens løsning vil betale seg på lengre sikt!

Bedriften vokser

Utviklingen har medført at F5 It har måtte ansette flere medarbeidere – siden juni er staben økt fra 35 til 43, og to nye kommer til i januar. I 2011 var de bare to ansatte.

I en gevinstrealiseringsanalyse har leverandørutviklingsprogrammet anslått kommunens gevinst i forbindelse med kjøpet ligger på mellom 9, 3 og 24,5 mill. i et livsløpsperspektiv. Den anslåtte gevinsten kommer primært fra redusert energiforbruk.

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart