Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Leverandørutviklingsprogrammet inn i vannbransjen

Norsk Vann og Vannklyngen

Leverandørutviklingsprogrammet inn i vannbransjen

Norge trenger nye løsninger for å løse dagens og fremtidens oppgaver. Vannklyngens Tenketank satte fokus på hvordan leverandører og offentlige innkjøpere kan innrette sitt arbeid slik at verdifulle nyvinninger utvikles og tas i bruk.
04.10.2015

Eksempler fra Drammen kommune, HIAS og Bergen viser at innovative innkjøp i vannbransjen ikke bare er mulig men også har stor verdi.

I løpet av Tenketanken ble det identifisert flere samarbeidskonstellasjoner som tar sikte på å utvikle prosjekter velegnet for innovative anskaffelser. Kanskje et av prosjektene som vil bli presentert under Vannbransjens Innovasjonskonferanse 1. mars 2016 ble unnfanget her?
 
Flere av foredragsholderne presiserte et at regelverket for offentlige innkjøp står ikke i veien for nytenkning. Frykten for å trå feil i løpet av innkjøpsprosessen er imidlertid stor og lett å forstå. Det er behov for dypere og mer nyansert kunnskap om hvordan innovative innkjøpsprosesser kan gjennomføres. 
 
Leveandørutviklingsprogrammet var en svært viktig samarbeidspartner for Vannklyngen under årets Tenketank. Programmet har klar ambisjon om å bedre samspillet mellom det offentlige og leverandørene hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørenes innovasjons- og konkurranseevne, slik at de er i stand til å dekke oppdragsgivers fremtidige behov og dermed sikrer bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.
 
 

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart