Søk

Meny

Du er her:

  • Forside
  • Arkiv
  • Langt over 100 millioner i sparepotten for vannverkene

Bergen Vann

Langt over 100 millioner i sparepotten for vannverkene

Infografikk Bergen Vann
Et innovativt anskaffelsesprosjekt i regi av vannverkene i Bergen, Oslo, Kristiansand og Bærum viser at ubemannede roboter kan rengjøre tunnelbasseng for drikkevann til en firedel av dagens pris. Det ligger over 100 millioner kroner i sparepotten for vannverkene.
10.08.2016

Flere kommuner og vannverkseiere i Norge har tunnelbasseng for drikkevann, men det finnes ingen nøyaktig oversikt. Størrelsen varierer fra noen hundre meter til flere kilometer. I bassengene legger det seg slam på veggene og på bunnen. I dag rengjøres slike basseng manuelt. Bassenget tappes helt ned og undersøkes av geolog. Deretter blir det sikret mot stein og ras før rengjøringsteamet kan rykke inn og spyle det rent.

Ikke rengjort siden byggingen

Dette er svært kostbart. Dessuten er sikkerheten i vannforsyningen kraftig redusert mens bassenget er tappet ned. I tillegg er det heller ikke alle basseng som kan tappes ned.

- Resultatet er at mange tunnelbasseng ikke er rengjort siden de ble bygd, og slik er det rundt om i landet, sier Asle Aasen, seksjonsleder vannproduksjon i Bergen Vann KS.

Høsten 2013 tenkte noen i Bergen Vann at det måtte være mulig å utvikle en fjernstyrt robot som kunne inspisere og rengjøre tunnelbasseng mens de er vannfylt og i drift.

God respons fra markedet
Siden det ikke fantes noe sånt på markedet, tok vannverkene kontakt med Leverandørutviklingsprogrammet for å få hjelp til en innovativ anskaffelse. I mai 2014 ble det gjennomført en dialogkonferanse med markedet, og på høsten ble det gjennomført en plan- og designkonkurranse.

Konkurransen ble vunnet av Ikon Norge AS og KTV Group som ble premiert med 200.000 kroner hver. I løpet av våren 2016 besluttet vannverkene å gå videre med Ikon Norge.

Ingeniørene til verket
Administrerende direktør Anders Berg i Ikon Norge AS regner med et års utvikling- og engineeringarbeid før en ferdig robot er klar på markedet.

Løsningen skal bli en robot som kan rengjøre opp til 2500 meter lange bassenger, og bassengene skal kunne være i drift. Roboten skal kunne filme, ta vannprøver, fjerne nedfall med vekt opp til 100 kg, Den skal være elektrisk drevet og ikke forurense vannet. Roboten skal videre ha arm for å gjøre rent i nisjer etc.

- Dette er innovative offentlige anskaffelser på sitt beste, sier programleder Per Harbø i Leverandørutviklingsprogrammet. - Offentlige behov driver fram privat innovasjon og skaper vinn-vinn-løsninger, sier han.

Mye å spare
Multiconsults datterselskap Analyse & Strategi har nylig gjort en gevinstanalyse av den mulige anskaffelsen. Basert på erfaringstall mener de at en ubemannet enhet kan rengjøre tunnelbasseng til en firedel av dagens pris.

Bare for vannverkene i Bergen, Oslo, Kristiansand og Bærum ligger det 96 millioner kroner i sparepotten. Hvis teknologien blir tatt i bruk i resten av landet, er innsparingspotensialet langt større.

 

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart