Søk

Meny

Du er her:

Direktoratet for byggkvalitet

Kvantesprang med ByggLett

Bygglett - fremtidsrettet og effektiv byggesak
Den innovative anskaffelsesprosessen bak ByggLett, webløsningen for enkle byggesaker, har med et grep bragt oss 15 år fram i tid. Det sier kommunaldirektør Kristin Barvik i Sandnes kommune.
20.10.2016

«Sjelden har en så billig innovativ anskaffelsesprosess gitt så stor gevinst på så kort tid.» Det ser ut til å være gjennomgangstonen blant de som er intervjuet i en gevinstanalyse gjort av Multiconsults datterselskap Analyse & Strategi. Nå står regjeringen klar med litt mer penger for å heldigitalisere norsk byggesaksbehandling.

Norsk byggesaksbehandling er et komplekst samspill mellom byggherre, kommune og stat. Byggherren skal planlegge og søke, kommunen skal behandle søknaden og oppdatere offentlige registre og ulike statlige virksomheter skal vurdere innsigelse.

Stor risiko for feil
Byggherren kan i dag søke via Byggsøk, en eldre digital portal basert på gammel og lite brukervennlig teknologi. Den har få muligheter for selvbetjening. Derimot er det store muligheter for å gjøre feil. I dag har anslagsvis 40 % av søknadene mangler eller feil som medfører at saksbehandler må be om tilleggsinformasjon fra søker. Til stor frustrasjon både for de som skal søke og de som skal behandle sakene.

I starten av 2012 etablerte direktoratet for byggkvalitet (DiBK), i samarbeid med Nasjonalt Program for Leverandørutvikling, et pilotprosjekt med mål om å pilotere en eller flere fremtidsrettede webløsninger for enkle byggesaker.

Etter en dialogkonferanse og en plan- og designkonkurranse ble to konsortier kåret som vinnere i september samme år.

Det løsnet
Så skjedde flere ting i rask rekkefølge. Markedet begynte å komme med nye løsninger. KS KommIT, etablert for å styrke samarbeidet mellom stat og kommune ved etablering av IT-løsninger, meldte seg på. ByggLett ble videreført som en tankesmie.

Det ga flotte resultater, blant annet den elektroniske plattformen «Fellestjenester BYGG» som skal være klar på Altinn fra årsskiftet. Den innhenter automatisk all nødvendig statlig informasjon og kommunene mottar digitale søknader som er verifisert og inneholder mindre feil. Regjeringen lovet seks millioner kroner til Fellestjenester BYGG i 2017.

Så kom «eByggesak» som er en standardisert kravspesifikasjon til kommunale saksbehandlingssystem for byggesaker. Da kan kommunene utnytte digitale søknader som de får via Altinn. Trondheim kommune har allerede inngått avtale med eksterne leverandører om slike løsninger, og Sandnes og en rekke andre kommuner står klar til å gjøre det samme.

I tillegg kom «eByggesøknad» som beskriver kommunenes behov for helhetlige portalløsninger.

Heldigital behandling
Dermed har ByggLett gitt en plattform for heldigital byggesaksbehandling.

Ifølge en mulighetsstudie Devoteam AS har gjort på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), kan de potensielle gevinstene med en slik digital byggesaksgang ligge på rundt 1,5 milliarder kroner for kommunal sektor, deriblant 400 færre stillinger, og en milliard for byggenæringen i løpet av en 15-årsperiode.

Dette har Regjeringen bitt seg merke i.

Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte regjeringens satsing på «Fellestjenester BYGG» sa han til bladet «Byggeindustrien» at «Før i tiden trodde man at det måtte milliardprosjekter til for å finne de gode IKT-løsningene. Sånn er det ikke. Nå ser vi at små midler kan gi veldig store gevinster. Det vi nå får på plass, er en nasjonal byggekloss som vil ligge i Altinn-systemet».

Vinn-vinn-løsning
Kommunaldirektør Kristin Barvik i Sandnes kommune gleder seg til å gi både byggherrer og kommunens ansatte en heldigital byggesaksløsning.

– Dette er helt i tråd med hvordan vi ønsker å gjøre tjenestene enklere og mer tilgjengelig for brukerne. Samtidig blir driften vår mer effektiv. Slike vinn-vinn-løsninger får vi når innovative anskaffelsesprosesser er på sitt beste, sier hun.

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart