Søk

Meny

Du er her:

Kristiansand kommune

Kristiansand forankret helt til topps

Innkjøpssjef Ingrid Skaim og Kjetil Løyning rådgiver for e-helse og velferdsteknologi
Kristiansand kommune har forankret innovative anskaffelser helt opp til rådmannen. Anskaffelsesstrategien ble vedtatt i bystyret i april 2015.
31.08.2016

Siden den gang har de jobbet mye med å få til en god prosjektorganisering og en ny måte å jobbe på. Innkjøpssjef Ingrid Skaim sier at kommunene har begrensede ressurser på innkjøpssiden og at det derfor tar tid å komme inn i den nye metoden.

- Det har vært en modningsprosess som har pågått i snart to år, med en god del prøving og feiling underveis, men vi har tilegnet oss ny kompetanse etter hvert og vi er på vei, sier Skaim.

Best på større prosjekter

Skaim mener at metoden med innovative anskaffelser egner seg best på litt større og kostnadskrevende prosjekter.

- Vi ser at det er viktig å kartlegge behovene godt og ikke gå direkte på løsningene. Vi har fått en mye bedre dialog med leverandørmarkedet, og bare det at vi snakker sammen på forhånd før innkjøpene er med på å skape innovasjon, forteller hun.

- Denne måten å jobbe på fører også til at vi innkjøpere ikke blir så fjerne og mystiske. Kommunikasjon er jo viktig, sier Skaim.

I Kristiansand kommune er det i hovedsak helse og velferdsområdet under ledelse av Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli som har brukt metoden med innovative anskaffelser.

Forankring på riktig nivå

Kjetil Løyning er rådgiver for e-helse og velferdsteknologi i helse- og sosialdirektørens stab og er en av pådriverne i arbeidet med innovative offentlige anskaffelser.

Kristiansand kommune er partner i programmet og helse- og sosialdirektør Wenche P Dehli sitter i styret.

- Hun er svært opptatt av dette og det gjør at vi har forankret arbeidet med innovative anskaffelse hos en som har en beslutningstakerrolle, sier Løyning.

I tillegg sitter både Løyning og innkjøpssjef Ingrid Skaim i team innovative anskaffelser, noe som er strategisk viktig, sier han.

- Vi har opprettet en egen strategistab under helse- og sosialdirektøren der vi drøfter saker og sikrer at de blir koordinert og sett i en sammenheng, sier Løyning.

Både kommunalt og regionalt

Kristiansand kommune jobber med innovative anskaffelser i egen regi, men er også veldig aktive i det regionale arbeidet i Agder.

- I kommunen har vi opprettet en adhoc-gruppe og skal igangsette en rådgivende gruppe som har tverrsektoriell kompetanse innen helse og sosial, innkjøp og IKT. Dette er en gruppe som skal vurdere hva slags type anskaffelsesmetoder vi skal anvende og hvilke anskaffelser som eventuelt kan kobles samme sier Løyning.

Kristiansand er svært aktive i Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi, og er vertskommune for prosjektet «Kommunalt responssenter og felles anskaffelse trygghets- og varslingsteknologi». Prosjektet er et regionalt prosjekt, hvor i alt 30 kommuner er invitert med .

Ett behov - felles inspirasjon

Løyning sier at dette prosjektet er interessant på flere måter.

- Vi hadde ett behov, men så at vi kunne slå flere behov sammen i dette prosjektet. Flere kommuner hadde samme behov og flere prosesser er slått sammen.

Løyning sier også at det er viktig at det er forståelse for at prosesser internt i kommuner og regionalt samarbeid tar tid. Det er mye som skal forankres i den enkelte kommune. Og når 30 kommuner skal forankre beslutninger, sier det seg selv at dette er krevende.

Et viktig element for å lykkes er at kommunene i begge Agderfylkene har opprettet en koordinerende gruppe under Regionplan Agders rådmannsgruppe. Det muliggjør systematisk forankring av omfattende prosesser.

Ut av garasjen

Mye av innovasjonsarbeidet til nå har vært i småskala og på pilotprosjektnivå.

Det er på tide å komme fra garasjeutprøving og løfte det innovative arbeidet opp til storskala, mener Løyning. Vi vil bidra til digitale motorveier.

- Vi er i hvert fall på rett vei. Og noe av det sentrale for å lykkes er forankring på riktig nivå i organisasjonen. Det mener vi at vi nå lykkes med i Kristiansand og Agder, sier Kjetil Løyning.”

POSTADRESSE
NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

BESØKSADRESSE
Essendrops gate 3
Majorstuen
Se kart